Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
Enhet: AT/ST
Enhet: Levnadsvanor
Enhet: Soma
Enhet: Psyke & Rehab
Enhet: Våld i nära relationer
Enhet: Utbildning, VIL & VFU
Professionsutveckling
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Boka vi kommer

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder seminarier (på plats eller digitalt) till din arbetsplats i ett flertal ämnesområden. Datum och tid bokas efter överenskommelse.

Se mer

Webbkurs

Våld i nära relation är ett stort och allvarligt folkhälsoproblem, där kopplingen mellan våldsutsatthet och olika former av fysisk och psykisk ohälsa är stark. I den här utbildningen - speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård - får du lära dig mer om hälso- och sjukvårdens ansvar samt hur du kan identifiera våldsutsatta patienter och ge professionellt stöd.

Se mer

Webbkurs

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Se mer

Webbkurs

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Se mer

2021-06-15

14 - 16

Digitalt via Teams

Postcovid - fysiska och kognitiva konsekvenser. Hur kan fysioterapeuten bidra till rehabiliteringen? Vi vill bjuda in till ett webbinarie där du får ta del av kunskapsläget för fysioterapeutiska åtgärder vid postcovid. Viktiga aspekter av kognitiv nedsättning kommer även att tas upp.

Se mer

2021-06-15, Flera tillfällen

14.30 - 16

Digitalt via Teams

Tillväxtkurvan är ett bra arbetsredskap för oss dietister men kan ibland vara svår att tolka. Vi träffas i liten grupp och lär oss mer utifrån exempel och patientfal

Se mer

2021-06-16

12 - 13

Digitalt via Teams

Har du frågor om matvanor vid typ 2 Diabetes och / eller Obesitas (Fetma)? Ta med din matlåda, dina frågor och din nyfikenhet och logga in själv eller med några kollegor på öppet lunchforum. Vinn en bok på er fråga. En utlottning vid varje tillfälle bland de som deltar. Blir det du som vinner?

Se mer

2021-06-22, Flera tillfällen

14.30 - 16

Digitalt via Teams

Att beräkna energibehov för barn och ungdomar kan kännas svårt, speciellt om det gäller patienter som tillhör en patientgrupp vi vanligtvis inte möter. För att få tillfälle att diskutera med kollegor träffas vi i en liten grupp och går igenom några olika sätt att räkna och tänka kring detta.

Se mer

2021-06-23, Flera tillfällen

8 - 10.30

Digitalt via Teams

Otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för ohälsa. Fysisk aktivitet kan användas både preventivt och behandlande. Att förändra ett beteende kan vara svårt men effekten när personen lyckas är oftast mycket god. Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Du lär dig även om principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet så att du känner dig trygg i samtalet med personen. Efter kurstillfället ska du som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kunna hålla rådgivande samtal om fysisk aktivitet.

Se mer

2021-06-24, Flera tillfällen

15 - 16

Digitalt via Teams

Har du frågor kring sjukdomen Obesitas (Fetma) och hur du bäst kan bemöta dina patienter med sjukdomen? Anslut på denna ”öppna timme” och dela erfarenheter och funderingar med andra inom primärvården.

Se mer

2021-08-20

13 - 16

Torsplan, Solnavägen 1 E, Plan 7, Rum Kastanj

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR!

Se mer

2021-08-24

13 - 16.30

Digitalt via Teams

Välkommen till ett webinar angående omhändertagande av patienter med långvariga symptom efter Covid-19. Du kommer att få kunskap om konsekvenser och behandling med särskilt fokus på psykisk hälsa.

Se mer

2021-08-25

0 - 0

Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm.

Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs hjälpa dig!

Se mer

2021-08-25, Flera tillfällen

9 - 10.30

Digitalt via Teams

En tidseffektiv digital introduktion i FaR-metoden. Perfekt för nya medarbetare eller nyfikna som vill veta mer. Interprofessionell utbildning lämplig för all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal samt för enhetschefer/verksamhetschefer som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Se mer

1/10