Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
Enhet: AT/ST
Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning
Enhet: Levnadsvanor
Enhet: Psyke & Rehab
Enhet: Soma
Enhet: Våld i nära relationer
Enhet: Utbildning, VIL & VFU
Professionsutveckling
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Lärtorget

Webbkurs

Utbildningen ger dig/ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Det övergripande målet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Syftet med denna kurs är att ge dig grundläggande kunskap om FaR-metoden och hur du kan använda denna med dina patienter. Utbildningen riktar sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men särskilt personal inom primärvård.

Se mer

Webbkurs

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande. Den här kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur du på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling. Webbutbildningen belönades med Publishingpriset 2021 inom kategori webb.

Se mer

Webbkurs

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Se mer

Webbkurs

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Se mer

Boka vi kommer

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder seminarier (på plats eller digitalt) till din arbetsplats i ett flertal ämnesområden. Datum och tid bokas efter överenskommelse.

Se mer

2022-08-24, Flera tillfällen

8 - 10.30

Digitalt via Teams

Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Även principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet gås igenom.

Se mer

2022-08-24

9 - 11.30

Digitalt via Teams

Vill du lära dig mer om små barn med autism och ätsvårigheter? Vid detta tillfälle får du grundläggande kunskap om autism och ätsvårigheter samt ökad kännedom om de behandlingsinsatser som erbjuds vid Autismcenter små barn.

Se mer

2022-08-24, Flera tillfällen

10 - 14.30

Digitalt via Teams

Interprofessionell utbildning lämplig för alla som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Se mer

2022-08-25

13.30 - 16.30

Lokal: Havsörnen eller digitalt via Teams för de som inte befinner sig på sjukhusområdet.

Allmänläkarnätverket i Norrtälje hälsar välkommen till fortbildning om: STRAMA PRIS-data, reflektion angående antibiotikaförskrivning.

Se mer

2022-08-29, Flera tillfällen

12.15 - 13

Digitalt via Teams

Syftet med träffarna är att dietister i primärvården ska få möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter kring kostbehandling av barn och unga. Varje träff inleds med kort uppdatering kring ett aktuellt ämne och därefter finns tid för patientfall, tankar och reflektioner.

Se mer

2022-09-01, Flera tillfällen

9 - 16.30

Digitalt via Teams/Zoom

Icke farmakologisk behandling är förstahandsval vid sömnstörning. Sömnrestriktion är en beteendeförändrande behandling som sjuksköterskor har kompetens och möjlighet att erbjuda till patienter i grupp. Välkommen till denna 1,5 dagars utbildning!

Se mer

2022-09-01

13 - 15

Digitalt via Teams

Välkommen till en fortbildningstorsdag full med information och inspiration till samtalet om Levnadsvanor. Levnadsvaneteamet på Akademiskt primärvårdcentrum som kommer ge er en inblick i det Nationella vårdprogrammet kring mat- och alkoholvanor.

Se mer

2022-09-01, Flera tillfällen

13 - 16

Digitalt via Teams

Seminarium Bas för rehabkooridnatorer. Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på baskunskaper!

Se mer

2022-09-02, Flera tillfällen

13 - 16

Digitalt via Teams

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR.

Se mer

2022-09-06, Flera tillfällen

13 - 15.30

Digital via Teams

Denna utbildning vänder sig till sjuksköterskor som bedömer patientens vårdbehov i den initiala vårdkontakten som kan vara i telefonen, digitalt eller på mottagningen.

Se mer

1/9