Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Administratör
Arbetsterapeut
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
Enhet: AT/ST
Enhet: Levnadsvanor
Enhet: Soma
Enhet: Psyke & Rehab
Enhet: Våld i nära relationer
Enhet: Vårdyrkesutbildningar, VIL & VFU
Professionsutveckling
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Boka vi kommer

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder seminarier (på plats eller digitalt) till din arbetsplats i ett flertal ämnesområden. Datum och tid bokas efter överenskommelse.

Se mer

Webbkurs

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Se mer

2021-04-13

8.30 - 17

Digitalt

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstilsrelaterade vanor hos barn. Exempel på strategier som tas upp är: hur uppmuntrar föräldrar barn på ett effektivt sätt, hur skapar och förmedlar föräldrar rutiner samt hur hanterar föräldrar maktkamper med barnet. Utbildningen pågår under 4 heldagar. På grund av pandemin kommer vi detta tillfälle att erbjuda kursen online.

Se mer

2021-04-14, Flera tillfällen

13 - 16

Digitalt via Teams

Träffar du patienter som har genomgått hjärtkirurgi och vill lära dig mer om rehabilitering i primärvården? Då är du varmt välkommen till två halvdagar om fysioterapeutisk rehabilitering efter hjärtkirurgi.

Se mer

2021-04-15

10 - 12

Digitalt via Teams/Zoom

Specialiseringen inom hälso- och sjukvården ställer ökande krav på samverkan mellan olika yrkesgrupper. Interprofessionellt samarbete och reflektion leder till ökad patientsäkerhet, förbättrad och effektivare vård och rehabilitering.

Se mer

2021-04-15

13 - 16.30

Torsplan, rum Pimpinell, Solnavägen 1E

Seminarium för chefer med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning.

Se mer

2021-04-15

14 - 16

Digitalt via Teams

Välkommen till nätverksträff MI och REKO.

Se mer

2021-04-16

13 - 16

Digital via Teams

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR!

Se mer

2021-04-19, Flera tillfällen

8 - 16

Digitalt via Zoom och lärplattformen Canvas

Den här fördjupningskursen är för dig som arbetar i primärvården med patienter med typ 2 diabetes och som har gått grundkursen Diabetes i primärvården, eller redan har goda kunskaper om diabetes. Kursen ger dig kunskaper om den senaste forskningen och stärker din förmåga att arbeta förebyggande med diabetes och dess komplikationer.

Se mer

2021-04-19, Flera tillfällen

10 - 10.30

Digitalt via Teams

Otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för ohälsa. Fysisk aktivitet kan användas både preventivt och behandlande. Att förändra ett beteende kan vara svårt men effekten när personen lyckas är oftast mycket god. Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Du lär dig även om principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet så att du känner dig trygg i samtalet med personen. Efter kurstillfället ska du som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kunna hålla rådgivande samtal om fysisk aktivitet.

Se mer

2021-04-19, Flera tillfällen

13 - 14.30

Digitalt via Teams

En tidseffektiv digital introduktion i FaR-metoden. Perfekt för nya medarbetare eller nyfikna som vill veta mer. Interprofessionell utbildning lämplig för all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal samt för enhetschefer/verksamhetschefer som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Se mer

2021-04-20, Flera tillfällen

9 - 12

Digitalt via Teams

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultat.

Se mer

1/13