Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
Enhet: AT/ST
Enhet: Levnadsvanor
Enhet: Soma
Enhet: Psyke & Rehab
Enhet: Våld i nära relationer
Enhet: Utbildning, VIL & VFU
Professionsutveckling
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Boka vi kommer

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder seminarier (på plats eller digitalt) till din arbetsplats i ett flertal ämnesområden. Datum och tid bokas efter överenskommelse.

Se mer

Webbkurs

Våld i nära relation är ett stort och allvarligt folkhälsoproblem, där kopplingen mellan våldsutsatthet och olika former av fysisk och psykisk ohälsa är stark. I den här utbildningen - speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård - får du lära dig mer om hälso- och sjukvårdens ansvar samt hur du kan identifiera våldsutsatta patienter och ge professionellt stöd.

Se mer

Webbkurs

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Se mer

Webbkurs

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Se mer

2021-08-25

0 - 0

Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm.

Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs hjälpa dig!

Se mer

2021-09-02, Flera tillfällen

9 - 15

Digitalt via Teams/Zoom

Arbetar du inom hälso- och sjukvård eller liknande med personer som använder tobak och som skulle behöva sluta? I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp.

Se mer

2021-09-09, Flera tillfällen

9 - 15

Digitalt via Teams

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till att förändra beteende till exempel att ändra levnadsvanor under sjukskrivning för att kunna återgå i arbete/sysselsättning. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av metoden där du, som REKO, kan hjälpa en patient att uppmärksamma problem och hitta sin egen drivkraft till förändring.

Se mer

2021-09-23, Flera tillfällen

8.30 - 16

Digitalt via Teams/Fysisk utbildning, Torsplan

Risk för undernäring är vanligt bland äldre personer med flera sjukdomar. Denna risk är många gånger ouppmärksammad och behöver beaktas i större grad i vården. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bl.a. ska kunna genomföra nutritionsbedömningar, planera lämpliga åtgärder i samråd med patienten och vid behov kunna förskriva kosttillägg.

Se mer

2021-09-28

13 - 15

Digitalt via Teams

Som primärvårdsdietist träffar vi patienter i alla åldrar och med de mest skiftande problem. En av de grupper vi möter är barn med ätsvårigheter. Under detta fortbildningstillfälle får du möjlighet att fördjupa din kunskap om barns generella utveckling och hur du kan stötta anhöriga till barn med ätsvårigheter på bästa sätt.

Se mer

2021-09-28

13 - 13.45

Digitalt via Teams

Unik möjlighet till finansiering av forskar-ST! Vill du veta mer om utlysningarna och få möjlighet att ställa frågor? Delta på vårt digitala informationsmöte den 28/9, kl 13-13.45. Anmäl dig i formuläret nedan.

Se mer

2021-09-29

9 - 15

Digitalt via Teams

Tema: Tobaksavvänjning på recept (TOR) TOR är ett hjälpmedel i ditt arbete för att patienten tydligt ska kunna se och förstå vilken hjälp de kan få för att bli tobaksfria – TOR är även en hjälp i att organisera och tydliggöra tobaksarbetet på din arbetsplats.

Se mer

2021-09-30

9 - 15

Digitalt via Teams

Akademiskt primärvårdscentrum (APC) bjuder in till en digital inspirationsdag om levnadsvanor med fokus på hur vården kan stödja äldre patienter till hälsosamma matvanor, ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion.

Se mer

2021-09-30

13 - 16

Digitalt via Teams

Åldrande personers vårdbehov är en aktuell fråga, inte minst för primärvården. Vi ska titta närmare på utmaningarna i uppdraget och vad vi inom omvårdnadsprofessionerna kan bidra med. Detta blir också ett tillfälle att inspireras av varandras erfarenheter i frågan och höra om spännande pågående projekt.

Se mer

2021-10-01

8.30 - 12

Digitalt via Teams

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete, oavsett placering i vården, har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på underliggande diagnoser och andra hinder som försvårar arbetsåtergång.

Se mer

1/12