Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Barn och ungdomars hälsa
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
FaR – fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
AT, ST & BT
Forskning
Levnadsvanor
Kvalitetsstöd & fortbildning
Psyke
Soma
Utbildning, VIL & VFU
Våld i nära relationer
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Lärtorget

Webbkurs

Den här webbutbildningen har tagits fram för att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården i arbetet med barn och ungdomar som har ohälsosamma matvanor eller som är otillräckligt fysiskt aktiva. Kursen ger en introduktion till insatsen Familjestödsprogram.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Utbildningen ger dig/ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Det övergripande målet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling.

Se mer

Webbkurs

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande. Den här kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur du på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling. Webbutbildningen belönades med Publishingpriset 2021 inom kategori webb.

Se mer

Webbkurs

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Se mer

Webbkurs

Denna utbildning riktar sig till dig i primärvården som möter patienter med cancer och beskriver hur du kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling. Syftet med denna webbutbildning är att skapa trygghet för dig i primärvården att ta emot patienter i samband med eller efter cancer och cancerbehandling.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Syftet med denna kurs är att ge dig grundläggande kunskap om FaR-metoden och hur du kan använda denna med dina patienter. Utbildningen riktar sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men särskilt personal inom primärvård.

Se mer

Webbkurs

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Se mer

Boka vi kommer

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder seminarier (på plats eller digitalt) till din arbetsplats i ett flertal ämnesområden. Datum och tid bokas efter överenskommelse.

Se mer

2023-03-31, Flera tillfällen

13 - 16

Fysisk utbildning

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR.

Se mer

2023-04-04, Flera tillfällen

8.30 - 16

Fysisk

Målet med den här kursen är att du som distriktssköterska ska kunna genomföra en nutritionsbedömning, planera lämplig nutritionsvård, utvärdera åtgärder i samråd med patienten och vid behov förskriva kosttillägg. Kursen ger dig som distriktssköterska rätt att förskriva kosttillägg.

Se mer

2023-04-04

13 - 14

Digitalt via Teams

Skörhet och sköra äldre är begrepp som används alltmer inom primärvården. Vad innebär skörhet? Hur kan personer med skörhet/risk för skörhet identifieras? Vad finns det för evidensbaserade åtgärder för att förebygga och behandla skörhet? Denna föreläsning är en favorit i repris från november 2022.

Se mer

2023-04-04

14 - 16

Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på tisdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2023-04-04

14.30 - 16

Solnavägen 1E, plan 4, rum Pimpinell eller via Teamslänk

Många med cancer drabbas av smärta som en del av sjukdomen eller som följd av behandlingen. Allt fler överlever cancersjukdom och kommer tillbaka till oss i primärvården. Smärtan kan kvarstå och tas då främst hand om av oss. Hur utreder och behandlar vi och hur arbetar vi som team runt patienten?

Se mer

2023-04-05

8.30 - 12

Solnavägen 1E, plan 8 lokal Fläder

ME/CFS är en komplex diagnos med stor påverkan på funktions- och aktivitetsförmåga. Här får du kunskap om diagnosen utifrån nuvarande evidensläge samt ta del av den kliniska erfarenheten från den tidigare ME/CFS-mottagningen på Stora Sköndal och Brageé-klinikens ME-mottagning.

Se mer

2023-04-05

10.20 - 12

Digitalt via Teams

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, arrangerar en workshop för er som gör kvalitets- och förbättringsarbete inom området Levnadsvanor.

Se mer

2023-04-05

13 - 14

Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på onsdagar och torsdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

2023-04-05

13 - 14.45

Digitalt via Teams

Användande av lustgas som berusningsmedel ökar. Patienter söker primärvården med skador eller diffusa symtom som orsakats av lustgas. Under detta digitala utbildningstillfälle får du mer kunskap om lustgas och hur du kan bemöta det i din roll som vårdpersonal i primärvård.

Se mer

2023-04-06

12 - 13

Digitalt via Teams

Välkommen till våra fortbildningar med fördjupning i aktuella ämnen. Vi erbjuder föreläsningar på onsdagar och torsdagar via Teams som ger inspiration och ny viktig kunskap varvat med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Se mer

1/13