Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Barn och ungdomars hälsa
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
FaR – fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
AT, ST & BT
Forskning
Levnadsvanor
Kvalitetsstöd & fortbildning
Psyke
Soma
Utbildning, VIL & VFU
Våld i nära relationer
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Lärtorget

Webbkurs

Utbildningen ger dig/ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Det övergripande målet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling.

Se mer

Lärtorget

Webbkurs

Syftet med denna kurs är att ge dig grundläggande kunskap om FaR-metoden och hur du kan använda denna med dina patienter. Utbildningen riktar sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men särskilt personal inom primärvård.

Se mer

Webbkurs

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande. Den här kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur du på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling. Webbutbildningen belönades med Publishingpriset 2021 inom kategori webb.

Se mer

Webbkurs

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Se mer

Webbkurs

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Se mer

Boka vi kommer

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder seminarier (på plats eller digitalt) till din arbetsplats i ett flertal ämnesområden. Datum och tid bokas efter överenskommelse.

Se mer

2022-12-06

9.30 - 12

Digitalt via Teams

Välkommen till en digital fm om IBS och funktionella buksmärtor hos barn och ungdomar. Läkare och dietist delar med sig av sin kunskap och erfarenhet inom området.

Se mer

2022-12-07

9.30 - 12

Regionalt nätverksforum för rehabkoordinatorer. Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning, utveckling och nätverkande en given plats. Välkommen att ta del av ett nätverksforum för rehabkoordinatorer verksamma i Region Stockholm!

Se mer

2022-12-07, Flera tillfällen

13 - 14

Träffar du personer som behöver göra en förändring? För dig som är nyfiken på samtalsstilen MI (Motiverande samtal) eller som vill öva och repetera dina MI kunskaper. Varje träff inleds med en kort teoridel utifrån ett tema och sedan finns tid för övning och diskussion ex kring patientfall.

Se mer

2022-12-08

8 - 16

Sundby Gård i Huddinge

Välkomna till "Nya Allmänläkardagen" 2022 i Sundby Gård i Huddinge! En dag av vetenskapligt utbyte, diskussion, kollegiala samtal och julbord.

Se mer

2022-12-08, Flera tillfällen

10.30 - 12

Digitalt via Teams

Interprofessionell utbildning lämplig för alla som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Se mer

2022-12-08

13.30 - 16.30

Lokal: Havsörnen eller digitalt via Teams för de som inte befinner sig på sjukhusområdet.

Allmänläkarnätverket i Norrtälje hälsar välkommen till fortbildning om: Långvarig smärta

Se mer

2022-12-09, Flera tillfällen

8.30 - 12

18/11 Lokal Saffran plan 4 APC Torsplan Solnav. 1E. 9/12 digitalt via Teams

Våra matvanor är viktiga och ohälsosamma matvanor leder till ökad risk för ohälsa och sjukdomar. Målet med den här utbildningen är att ge dig kunskap om hur du kan stödja dina patienter till mer hälsosamma matvanor.

Se mer

2022-12-09, Flera tillfällen

13 - 16

Digitalt via Teams

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR.

Se mer

2022-12-12

8.30 - 16

Westmanska Palatset, lokal Bryggarkungen, Holländargatan 17, Stockholm (T-bana Rådmansgatan)

Välkommen till en inspirerande heldag med fokus på kvalitet och utveckling. Syftet med dagen är att stödja kontinuerlig kvalitetsutveckling och ge nya perspektiv. Vi erbjuder föreläsningar som ger inspiration och ny kunskap varvat med diskussion och möjlighet till kollegial samvaro och erfarenhetsutbyte.

Se mer

2022-12-14

14 - 16

Digitalt via Teams

Allmänläkarnätverket Västra Stockholm bjuder in till fortbildning. Dr Karin Toll, överläkare på Karolinska i Solna, föreläser om besvär från ÖNH med fokus på näsa och bihålor.

Se mer

1/9