Listen

Utbildningskatalog

Spirometrikörkort, fysisk aktivitet på recept, Boka-vi-kommer och VESTA-program. Det är bara några av alla våra utbildningar, aktiviteter och evenemang. Med hjälp av filtrering kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också skriva i en sökfras i fritextfältet. Gör ditt val och boka direkt! För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Digital utbildning (Teams/Zoom)
Poäng/uppdragsutbildning
Webbutbildning
Fysisk utbildning
Boka-vi-kommer
Evenemang
Nätverksträff
Case-seminarium
KVAST
VESTA
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
Enhet: AT/ST
Enhet: Kvalitetsstöd & fortbildning
Enhet: Levnadsvanor
Enhet: Psyke & Rehab
Enhet: Soma
Enhet: Våld i nära relationer
Enhet: Utbildning, VIL & VFU
Professionsutveckling
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Boka vi kommer

Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att uppdatera dina kunskaper. Vi erbjuder seminarier (på plats eller digitalt) till din arbetsplats i ett flertal ämnesområden. Datum och tid bokas efter överenskommelse.

Se mer

Webbkurs

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande. Den här kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur du på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling. Webbutbildningen belönades med Publishingpriset 2021 inom kategori webb.

Se mer

Webbkurs

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Se mer

Webbkurs

Denna interprofessionella webbutbildning tar cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal.

Se mer

2021-08-25

0 - 0

Digitalt via zoom alternativt på Akademiskt primärvårdscentrum, (Torsplan), Solnavägen 1 E, 11365 Stockholm.

Arbetar du i primärvården med patienter som behöver stärkas i sin motivation till förändring? Vill du utveckla din förmåga att föra samtal med patienter med hjälp av en evidensbaserad samtalsmetod? Då kan denna kurs hjälpa dig!

Se mer

2022-01-11, Flera tillfällen

13 - 14.30

Digitalt via Teams

En tidseffektiv digital introduktion i FaR-metoden. Perfekt för nya medarbetare eller nyfikna som vill veta mer. Interprofessionell utbildning lämplig för all legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal samt för enhetschefer/verksamhetschefer som vill få ökad kunskap och förståelse för det lokala arbetet med FaR. Det senaste inom FaR-arbetet i Stockholm presenteras samtidigt som FaR-metoden inklusive blanketter gås igenom.

Se mer

2022-01-24, Flera tillfällen

9 - 16

Plats meddelas senare

Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, monofilament och doppler. Vi testar blodsocker, lär oss mer om matens betydelse och hur en bra sko är uppbyggd.

Se mer

2022-01-26, Flera tillfällen

14 - 16

Digitalt via Teams

Att beräkna energibehov för barn och ungdomar kan kännas svårt, speciellt om det gäller patienter som tillhör en patientgrupp vi vanligtvis inte möter. För att få tillfälle att diskutera med kollegor träffas vi i en liten grupp och går igenom några olika sätt att räkna och tänka kring detta.

Se mer

2022-01-27, Flera tillfällen

9 - 10.30

Digitalt via Teams

Otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för ohälsa. Fysisk aktivitet kan användas både preventivt och behandlande. Att förändra ett beteende kan vara svårt men effekten när personen lyckas är oftast mycket god. Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Du lär dig även om principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet så att du känner dig trygg i samtalet med personen. Efter kurstillfället ska du som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kunna hålla rådgivande samtal om fysisk aktivitet.

Se mer

2022-01-27

13 - 15

Digitalt via Teams

Vilken är sjuksköterskans roll i vårdkedjan? Hur kan vi arbeta för att få en bra överblick över vårdcentralens patienter med kognitiv sjukdom/demens, vad följer man upp och när? Välkommen till en fortbildning som uppdaterar dig om kognitiv sjukdom/demens.

Se mer

2022-01-27

13.30 - 16.30

Lokal: Havsörnen. Observera att föreläsningen är fysisk. Det går att lyssna på föreläsningen via Teams men inte att ställa frågor eller delta aktivt.

Allmänläkarnätverket i Norrtälje hälsar välkommen till fortbildning om: Kloka Listan 2022 / Kvalitetsdata läkemedel.

Se mer

2022-01-28

12 - 13

Digitalt via Teams

Har du frågor om matvanor när det gäller Diabetes och Obesitas? Välkommen till "Öppet lunchforum" anslut med eller utan kamera,

Se mer

2022-01-28

13.30 - 16.15

Digitalt via Teams

Informationsapotekare Kristina Persson informerar om Kloka listan. Pär Höglund, Överläkare, barn- och ungdomspsykiater, med dr. BUP Brommaplan och Medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA) - Sektion BUP Stockholm Västra Verksamhetsområde Psykiatri Region Stockholm föreläser om barns psykiska hälsa.

Se mer

2022-02-02, Flera tillfällen

13 - 16

Digitalt via Teams

Som en del i rehabkoordinatorns viktiga arbete har fortbildning och utveckling en given plats. Välkommen att ta del av ett seminarium med fokus på baskunskaper!

Se mer

1/11