Post-stroke checklistan – Ett användbart verktyg vid årlig uppföljning!

  • 2022-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Post-stroke checklistan, är framtagen för att hjälpa vårdgivare att identifiera problem efter stroke. Checklistan används i dialog med patienten och ger vägledning för fortsatta åtgärder och hänvisning till rätt instans i vårdkedjan.

Kursdatum och tid

Tid och plats efter överenskommelse.

Innehåll

Fortbildningen handlar om Post-stroke checklistan och dess upplägg. Vi går igenom och diskuterar tillämpningar av och möjligheterna med verktyget. Med utgångspunkt från checklistans olika tema kan vi anpassa innehållet efter era behov och önskemål.

Till Post-stroke checklistan >>

Lärandemål

Känn till och kunna tillämpa Post-stroke checklistan Upptäcka och förstå konsekvenser av funktions- och aktivitetsbegränsningar för att kunna ge rätt vägledning Kunna informera och guida/hänvisa patienter och närstående om olika rehabiliteringsmöjligheter och stöd Sekundär prevention vid stroke/TIA.

Föreläsare

Carmen Wärlinge, leg fysioterapeut
Christina Eriksson, leg arbetsterapeut
Görel Rasjö Wrååk, distriktssköterska
Maria Wolf, allmänläkare

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Carmen Wärlinge

Koordinator
Fysioterapeut - spec neurologi
MSc

 

APC, Alla, Administratör, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Handledare, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef, Annan, Stroke - förvärvad hjärnskada, Enhet: Soma, Boka-vi-kommer, Rehabkoordinator