Post-stroke checklistan – Ett användbart verktyg vid årlig uppföljning!

 • Boka vi kommer

Post-stroke checklistan (PSC) är ett verktyg som är till hjälp för att identifiera hälsoproblem efter stroke och ger vägledning för fortsatta åtgärder och hänvisning till att säkerställa rätt insats i vårdkedjan. Detta seminarie utgår från checklistan och dess upplägg.

Kursdatum och tid

Tid och plats efter överenskommelse.

Innehåll

Fortbildningen handlar om Post-stroke checklistan och dess upplägg. Vi går igenom och diskuterar tillämpningar av och möjligheterna med verktyget. Med utgångspunkt från checklistans olika tema kan vi anpassa innehållet efter era behov och önskemål.

Till Post-stroke checklistan >>

Lärandemål

 • Känna till och kunna tillämpa Post-stroke checklistan:
  • Sekundärpreventiva LM
  • Levnadsvanor
  • Bilkörning
  • Sjukskrivning
 • Kunna informera och guida/hänvisa patienter och närstående om olika rehabiliteringsmöjligheter och stöd.

Föreläsare

Maria Wolf, allmänläkare
Carmen Wärlinge, leg fysioterapeut
Christina Eriksson, leg arbetsterapeut

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

 

APC, Alla, Administratör, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Handledare, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Verksamhetschef, Annan, Stroke - förvärvad hjärnskada, Boka-vi-kommer, Rehabkoordinator