Webbutbildning: Sjuksköterska psykisk hälsa

  • Lärtorget

Kursen fokuserar på sjuksköterskans nya roll i teamet för psykisk hälsa. I den utökade rollen ingår det att ge stöd och vägledning till patienter samt att vid behov göra fördjupad bedömning och överföra patienter till lämplig kompetens inom teamet psykisk hälsa alla åldrar.

Målgrupp:

Sjuksköterska i teamet för psykisk hälsa alla åldrar på husläkarmottagningen.


Kursansvarig:

Kersti Ejeby, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef Gustavsbergs vårdcentral

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg