Verksamhetsstöd

Enheten ger stöd och service till ledning och medarbetare inom APC i frågor kring HR, IT, ekonomi, administration samt kommunikation.

Administration

HR

Ekonomi

Kommunikation/webb

IT