Forskningskollegium

Vid APC finns ett Forskningskollegium som leds av APC:s verksamhetschef, enhetschefer och våra adjungerade och förenat anställda professorer. Det arbetar med att samordna, lyfta och stimulera primärvårdsforskning.

Forskningskollegiet verkar som ett stöd för att:

  • Möjliggöra doktorandutbildning och stimulera till docentur.
  • Se forskningsbehov och möjliggöra forskning i relation till våra utbildnings- och utvecklingsuppgifter.
  • Skapa och förvalta regelverk för våra forskningsresurser.
  • Skapa möjligheter för gemensamma forskningsansökningar.

Forskningskollegiets medlemmar

Jan Hasselström

Koordinator för forskningsverksamheten
Specialist i allmänmedicin
Docent

Ylva Elvin Nowak

Bitr. verksamhetschef
Enhetschef: Våld i nära relationer samt Psyke och Verksamhetsstöd
Leg. psykoterapeut
Fil. dr

Maria Hagströmer

Leg. sjukgymnast
Professor i fysioterapi

Erik Hedman Lagerlöf

AVC-samordnare Gustavsberg
Leg psykolog
Adjungerad professor

Gunnar Nilsson

Specialist i allmänmedicin
Professor i allmänmedicin (inriktning medicinsk informatik)

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL/VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Docent

Ann-Helen Patomella

Docent
Arbetsterapeut