5. Webbutbildning: "Körkort" - Teledermatoskopi

Teledermatoskopi - en webbutbildning som fungerar som ett slags ”körkort” för specialister i allmänmedicin i att göra bedömningar av hudförändringar med stöd av dermatoskop. I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler och i steg 2 sker breddinförandet i hela regionen.

Kursdatum och tid

Webbutbildning när det passar dig, beräknad tidsåtgång ca 8 tim. 

Innehåll

 • Bakgrund och vad vi ska reagera på
 • Pigmenterade hudförändringar
 • Bedömning av nevus
 • Teledermatoskopi i praktiken
 • Excision av hudförändring på vårdcentralen
 • Melanom diagnos och fortsatt behandling

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • Ge preventionsråd kring malignt melanom
 • Göra en kliniskt översiktlig hudbedömning inkl. anamnes
 • Hantera dermatoskop
 • Sortera ut avvikande förändringar
 • Göra en bedömning enligt Chaos and Clues
 • Hantera teledermatoskopi för bildöverföring till hudläkare
 • Handlägga suspekta melanomförändringar
 • Redogöra för operationsteknik av hudförändringar
 • Arbeta enligt det standardiserade vårdförloppet (SVF) för malignt melanom
 • Göra en canceranmälan

Efter kursen ska deltagarna känna till:

 • Prevalens för malignt melanom
 • Våra vanligaste pigmenterade hudförändringar och känna igen mönster och färger i dessa
 • Rutiner för uppföljning efter malignt melanom
 • Metastaserad malignt melanom - prognos och översiktlig behandling

Målgrupp

Läkare inom primärvåden.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Övrigt

I steg 1 genomförs en pilot för ett antal utvalda vårdcentraler där länkar skickas ut tillsammans med instruktioner om hur man registrerar sig på Lärtorget. I steg 2 sker breddinförandet i hela regionen. 

APC, AT-läkare, Läkare, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Cancer, Webbutbildning