Försäkringsmedicin för sjuksköterskor

  • 2024-09-12

  • 13 - 16

  • Digitalt via Teams

Denna föreläsning riktar sig till sjuksköterskor i primärvården, där sjukskrivning och önskemål om andra intyg är en vanligt förekommande utmaning. Vi kommer gå igenom grundläggande försäkringsmedicin och tydliggöra vad primärvårdens uppdrag egentligen är i klinisk försäkringsmedicin.

Kursdatum och tid

12 september 13-16

Anmäl dig senast 10 september

Innehåll

  • Klinisk försäkringsmedicin
  • Vårdcentralens rättigheter och skyldigheter vid förfrågan om intyg från patient eller annan aktör
  • Sjuksköterskans roll i försäkringsmedicin

Lärandemål

  • Ökad kunskap om klinisk försäkringsmedicin ur ett sjuksköterskeperspektiv
  • Ökad trygghet vid triagering av patienter som har önskemål om läkarintyg
  • Ökad kunskap om individens ansvar vid upplevd nedsatt arbetsförmåga
  • Kunskap om andra aktörers ansvar i försäkringsmedicin

Föreläsare

Karin Tiger, spec. allmänmedicin och ordförande Expertgrupp Försäkringsmedicin

Rahwa Berhane, spec. allmänmedicin och läkare med särskilt kliniskt försäkringsmedicinskt uppdrag

Carolina Lödahl, rehabkoordinator och ledamot Expertgrupp Försäkringsmedicin

Sokaina Messaouri, rehabkoordinator och delaktig i SDF Järvas arbete med rehabförfrågan

Målgrupp

Sjuksköterskor

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Sjuksköterska, Ämne, Försäkringsmedicin, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)