Webbutbildning: Introduktion i Fysisk aktivitet på recept, FaR

  • Lärtorget

Syftet med denna kurs är att ge dig grundläggande kunskap om FaR-metoden och hur du kan använda denna med dina patienter. Utbildningen riktar sig till all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal men särskilt personal inom primärvård.

>> Direktlänk till utbildning (för dig som jobbar inom SLSO)

>> Direktlänk till utbildningen (för övriga)


Kursen består av text, bilder, animeringar, reflektioner och quiz. Inom kursen når du även arbetsmaterial du kan ladda ner och använda med dina patienter.  

Innehåll 

Kursen behandlar områdena:  

  • Otillräcklig fysisk aktivitet 
  • Rådgivande samtal 
  • FaR-metoden med dess fem olika delar 
  • Journalföring och KVÅ-kodning 

Mål och syfte 

Efter utbildningen kan du: 

  • Beskriva vilka delar som ingår i metoden FaR. 
  • Hitta aktiviteter inom Stockholms FaR-ledarnätverk. 

Kursen ger dig som är ny på att använda FaR-metoden grundläggande kunskap om hur metoden används och till vem. För dig som har kännedom om FaR sedan tidigare ger kursen en uppdatering och kan öka din trygghet i arbetssättet.  

Målgrupp 

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Omfattning 

Kursen tar ca 30 minuter att genomföra.

Kostnad

Kostnadsfri

 

APC, Alla, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fotterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Handledare, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Annan, Fysisk aktivitet, Rehabkoordinator , Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), FaR – fysisk aktivitet på recept