Välkommen till Akademiskt primärvårdscentrum

Vetenskap i primärvårdens vardag!

Höjd ribba med akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är APC:s nav och mötesplats för pedagogiskt stöd, forskning samt utveckling och implementering av kunskap. För studenter och personal inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare.

Här är våra kunskapsteam!

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ett flertal ämnesspecifika interprofessionella kunskapsteam som utvecklar och för ut evidensbaserad kunskap utifrån ett primärvårdsperspektiv. Klicka på "Alla teamen" för att få reda på mer.

APC webbadress

Tyck till om vår webbplats

Det här är Akademiskt primärvårdscentrums nya webbplats. Surfa runt och återkoppla gärna med synpunkter och önskemål! 

Samlat om covid-19

Har du frågor om covid-19 kopplat till primärvård? Kontakta APC-samordnare Anna Rytter, e-post: anna.rytter@sll.se

Aktiviteter för dig i primärvården:

4/5 För kuratorer och psykologer: Långvariga symtom efter covid-19 >>

Nytt nationellt kunskapsstöd: Smittförebyggande vid spirometri & covid-19 >>

nyhetsbrev och megafon

Nyhetsbrev

Läs mer om FoUU i primärvården och få tips till ditt eget arbete!

Prenumerera på Akademiskt primärvårdscentrums nyhetsbrev.

TIPS: Risk för diabetes upptäcks vid vanlig tandläkarundersökning

I utvecklingsprojektet DentDi fångas personer som är i riskzonen för typ 2- diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården.

TIPS: Bli tobaksfri på nytt sätt med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd.

TIPS: Patienten ritar in smärtsymtom i app

Snabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre diagnoser och symtomrapportering. Det hoppas forskare på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

APC Bloggar

Klokskap och inspiration!

Här på APC:s bloggportal hittar du bloggar av vårdutvecklare, pedagoger, forskare med flera. Du kan läsa om allt från en handledares vardag till spännande forskningsframsteg.

APC och AVC i populär form

900 fortbildningar för ca 18 000 deltagare, 53 900 studentdagar, 100-tals forsknings- och utvecklingsprojekt, kunskapsteam och mycket mer. Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler bjuder på ett digert utbud – med något för alla.