Välkommen till Akademiskt primärvårdscentrum

Vetenskap i primärvårdens vardag!

Läs om APC:s år som gått!

1 400 fortbildningar och utvecklingsaktiviteter för 23 800 deltagare, samordning av 60 357 studentdagar i verksamhetsförlagd utbildning, ett 70-tal vetenskapliga artiklar och mycket mer. Akademiskt primärvårdscentrum med akademiska vårdcentraler bjöd på ett digert utbud under 2022. Ta del av våra uppdrag  höjdpunkter, aktiviteter och resultat. Trevlig läsning!

Höjd ribba med akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är APC:s nav och mötesplats för pedagogiskt stöd, forskning samt utveckling och implementering av kunskap. För studenter och personal inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare.

Kurskatalog och kalender

Välj ur vårt stora kursutbud och boka direkt i kurskatalogen.
Till kurskatalogen

Få överblick i kalendariet över kommande utbildningar i datumordning.
Till kurskalendern

nyhetsbrev och megafon

Nyhetsbrev

Läs mer om FoUU i primärvården och få tips till ditt eget arbete! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

TIPS: Stödmaterial för kvalitetsarbete

Är du och dina kollegor i startgroparna med 2023 års kvalitetsarbete? Här kan du läsa mer om vilket stöd APC erbjuder primärvården. Ta del av mall, tips, film, tidigare kvalitetsarbeten och verktygslådor.

TIPS: Fråga om våld på rutin gav effekt i Södertälje

Att rutinmässigt fråga patienter inom psykiatrin om våld i nära relation ökade upptäckta fall med över 200 procent. Ungefär hälften av patienterna som tillfrågades uppgav att de varit eller pågående är utsatta för någon typ av våld. Det visar en rapport om ett projekt inom Psykiatricentrum Södertälje som gjorts i samarbete med APC.

TIPS: Gott betyg för APC i Socialstyrelsens utvärdering

APC presterar bra vad gäller vetenskapliga publikationer och kompetens, organisation av utbildning och samverkan med patientorganisationer, men behöver närmare koppling till klinisk verksamhet och fler kliniska forskarhandledare. Det framkommer i Socialstyrelsens utvärdering av APC som universitetssjukvårdsenhet.

TIPS: AI-verktyg ska underlätta riskbedömning av cancer i primärvården

Trötthet, magbesvär och hosta. När ska läkaren börja misstänka cancer? Nya riskbedömningsverktyg baserade på artificiell intelligens kan fungera som stöd att upptäcka cancer tidigt och på sikt öka möjligheter till att bota fler i nytt projekt.

 

Till reportaget

TIPS: Familjestödsprogram för att främja goda levnadsvanor bland barn och unga

Webbutbildningen ger kunskap och idéer om hur du som arbetar inom primärvården kan främja hälsan hos barn och unga och deras familjer, med fokus på matvanor och fysisk aktivitet. Webbutbildningen är kostnadsfri och tar cirka en och en halv timme att genomföra.

TIPS: Stora kunskapsluckor kring vanligaste sjukskrivningsdiagnosen

Trots att antalet personer som får diagnosen utmattningssyndrom stadigt ökar är det vetenskapliga kunskapsunderlaget för diagnosen och verksamma behandlingar svagt. Det konstaterar psykolog Elin Lindsäter vid AVC Gustavsberg som tillsammans med forskarkollegor gått igenom all forskning inom området.

Till reportaget

TIPS: Risk för diabetes upptäcks vid vanlig tandläkarundersökning

I utvecklingsprojektet DentDi fångas personer som är i riskzonen för typ 2- diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården.

TIPS: Tobaksfri med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd.

TIPS: Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Nu finns en kostnadsfri webbutbildning på Lärtorget som ger dig och ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar.

Här är våra kunskapsteam!

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ämnesspecifika interprofessionella team som utvecklar och för ut evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. Klicka på "Alla teamen" för att få reda på mer.

APC Bloggar

Klokskap och inspiration!

Här på APC:s bloggportal hittar du bloggar av vårdutvecklare, pedagoger, forskare med flera. Du kan läsa om allt från en handledares vardag till spännande forskningsframsteg.

APC och AVC i populär form

Akademiskt primärvårdscentrum med akademiska vårdcentraler bjöd på ett digert utbud under 2022. Ta del av året i siffror, våra uppdrag och olika verksamhetsområden, höjdpunkter, aktiviteter och resultat. Bläddra, skriv ut eller ladda ner. Trevlig läsning!