Välkommen till Akademiskt primärvårdscentrum

Vetenskap i primärvårdens vardag!

Kunskapsteam läkemedel kommer på besök!

Behöver ni inspiration att komma vidare med ert förbättringsarbete kopplat till läkemedelsfrågor? Vårt nya läkemedelsteam kommer till er. Tillsammans identifierar vi problem och går igenom förskrivningsmönster som underlag för diskussion och lokalt förändringsarbete.

Här är våra kunskapsteam!

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ämnesspecifika interprofessionella team som utvecklar och för ut evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. Klicka på "Alla teamen" för att få reda på mer.

Höjd ribba med akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är APC:s nav och mötesplats för pedagogiskt stöd, forskning samt utveckling och implementering av kunskap. För studenter och personal inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare.

Samlat om covid-19

Har du frågor om covid-19 kopplat till primärvård? Kontakta APC-samordnare Anna Rytter, e-post: anna.rytter@sll.se.

 

nyhetsbrev och megafon

Nyhetsbrev

Läs mer om FoUU i primärvården och få tips till ditt eget arbete! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

TIPS: Risk för diabetes upptäcks vid vanlig tandläkarundersökning

I utvecklingsprojektet DentDi fångas personer som är i riskzonen för typ 2- diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården.

TIPS: Bli tobaksfri på nytt sätt med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd.

TIPS: Patienten ritar in smärtsymtom i app

Snabbare och mer effektiva läkarbesök, bättre diagnoser och symtomrapportering. Det hoppas forskare på AVC Huddinge/Flemingsberg uppnå med sin AI-kopplade smärt-app för primärvården.

APC Bloggar

Klokskap och inspiration!

Här på APC:s bloggportal hittar du bloggar av vårdutvecklare, pedagoger, forskare med flera. Du kan läsa om allt från en handledares vardag till spännande forskningsframsteg.

APC och AVC i populär form

Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler bjöd på ett digert utbud under 2020. I årsboken varvas fakta, statistik och reportage. Trevlig läsning!