Välkommen till Akademiskt primärvårdscentrum

Primärvårdens stöd för forskning, utbildning och utveckling

nyhetsbrev och megafon

Fortbildning & kvalitetsstöd

Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder fortbildning, kvalitetsstöd och implementering av evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. 

Samtliga ämnen/uppdrag och professionsspecifika nätverk hittar du via länken nedan.

Jobba hos oss!

Var med och bidra till en god, jämlik och evidensbaserad primärvård. Just nu söker vi:

Projektledare inom medicinsk teknik 100%>>

Handläggare till verksamhetsstöd 100% >>

Statistiker 100% >>
Forskningssjuksköterska 100% >>

Samordnade för forskar-ST 5-20% >>

Sjuksköterska till FaR-projekt 100% >>

Projektkoordinator inom cancer 100% >>

 

 

Liljeholmens universitetsvårdcentral söker följande professioner för fortbildningsuppdrag:
Läkare >>

Sjuksköterska >>

Dietist >>

Fotterapeut >>

Universitetsvårdcentraler för en primärvård i frontlinjen

Gustavsbergs, Jakobsbergs och Liljeholmens universitetsvårdcentraler bedriver hälso- och sjukvård samtidigt som de utför klinisk forskning, grund- och fortbildning samt sprider och implementerar kunskap inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare.

Gustavsbergs universitetsvårdcentral >>
Jakobsbergs universitetsvårdcentral >>
Liljeholmens universitetsvårdcentral >>

Ny seminarieserie om forskning

Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska Institutet introducerar "Forskarseminarier i allmänmedicin och primärvård", en ny serie för doktorander och seniora forskare. Denna serie innehåller sex möten per termin och kombinerar fysiska och digitala format. Två av dessa är nätverksinriktade.

15/8, kl 13.30-16.25, Zoom-möte >>
12/9, kl 13.30-16.25, Zoom-möte >>

3/10, kl 13.30-16.25, Liljeholmens universitetsvårdcentral

7/11, kl 13.30-16.25, Zoom-möte >>

 

Webbinarier om psykisk ohälsa

Ta del av kostnadsfria webbinarier kring mild till måttlig psykisk ohälsa och beroende.

Nästa tillfälle: "Utökade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa", den 18/9 kl.13.00-15.00

Fortbildning & kvalitetsstöd

TIPS: Tidig upptäckt av hjärtsvikt i primärvården med AI-stödd EKG-analys

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet som ofta upptäcks sent. Jacob Andersson Emad, distriktsläkare och forskare vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral, ska undersöka om avancerad AI-assisterad EKG-analys kan revolutionera tidig upptäckt av hjärtsvikt i primärvården. Detta kan öppna nya dörrar för tidig behandling och därmed rädda fler liv.

LÄSTIPS: Fråga om våld på rutin gav effekt i Södertälje

Att rutinmässigt fråga patienter inom psykiatrin om våld i nära relation ökade upptäckta fall med över 200 procent. Ungefär hälften av patienterna som tillfrågades uppgav att de varit eller pågående är utsatta för någon typ av våld. Det visar en rapport om ett projekt inom Psykiatricentrum Södertälje som gjorts i samarbete med APC.

TIPS: Gott betyg för APC i Socialstyrelsens utvärdering

APC presterar bra vad gäller vetenskapliga publikationer och kompetens, organisation av utbildning och samverkan med patientorganisationer, men behöver närmare koppling till klinisk verksamhet och fler kliniska forskarhandledare. Det framkommer i Socialstyrelsens utvärdering av APC som universitetssjukvårdsenhet.

TIPS: AI-verktyg ska underlätta riskbedömning av cancer i primärvården

Trötthet, magbesvär och hosta. När ska läkaren börja misstänka cancer? Nya riskbedömningsverktyg baserade på artificiell intelligens kan fungera som stöd att upptäcka cancer tidigt och på sikt öka möjligheter till att bota fler i nytt projekt.

 

Till reportaget

TIPS: Familjestödsprogram för att främja goda levnadsvanor bland barn och unga

Webbutbildningen ger kunskap och idéer om hur du som arbetar inom primärvården kan främja hälsan hos barn och unga och deras familjer, med fokus på matvanor och fysisk aktivitet. Webbutbildningen är kostnadsfri och tar cirka en och en halv timme att genomföra.

TIPS: Stora kunskapsluckor kring vanligaste sjukskrivningsdiagnosen

Trots att antalet personer som får diagnosen utmattningssyndrom stadigt ökar är det vetenskapliga kunskapsunderlaget för diagnosen och verksamma behandlingar svagt. Det konstaterar psykolog Elin Lindsäter vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral som tillsammans med forskarkollegor gått igenom all forskning inom området.

Till reportaget

TIPS: Risk för diabetes upptäcks vid vanlig tandläkarundersökning

I utvecklingsprojektet DentDi fångas personer som är i riskzonen för typ 2- diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården.

TIPS: Tobaksfri med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd.

TIPS: Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Nu finns en kostnadsfri webbutbildning på Lärtorget som ger dig och ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar.

TIPS: APC:s smärtblogg

Klokskap och inspiration!
Här på vår smärtblogg skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör långvarig smärta med fokus på praktisk nytta för dig som arbetar i primärvården.

TIPS: Frågeformulär om våld i nära relationer

För att underlätta för hälso- och sjukvårdens personal att ställa frågor om våldsutsatthet finns ett genomarbetat frågeformulär som fångar pågående våld i nära relation och våldets omfattning och svårighetsgrad, vilket är kliniskt viktiga faktorer. Formuläret går att ladda ner som ifyllbar pdf-fil.

TIPS: Utbildningspaket om bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer

Som stöd för primärvårdens personal finns nu ett utbildningspaket för att bedöma bröstförändringar. Det innehåller bland annat instruktionsfilmer för inspektion och palpation, statistik samt vägledande prioriteringsalgoritmer för nästa utredningssteg. Utbildningen har tagits fram av RCC Stockholm-Gotland i samverkan med Akademiskt primärvårdscentrum.