Välkommen till Akademiskt primärvårdscentrum

Vetenskap i primärvårdens vardag!

Ta del av unik rapport om våld i nära relation och hälsa. Anmälan öppen!

Den 8 mars 2022 bjuder Akademiskt primärvårdscentrum in till ett morgonseminarium då vi lanserar resultaten av en stor enkätstudie där omkring  6 000 kvinnor i regionen besvarat frågor kring hälsa och våldsutsatthet. Då presenterar vi även vår prisbelönta webbutbildning. Välkommen!

Höjd ribba med akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är APC:s nav och mötesplats för pedagogiskt stöd, forskning samt utveckling och implementering av kunskap. För studenter och personal inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare.

Kunskapsteam läkemedel kommer på besök!

Behöver ni inspiration att komma vidare med ert förbättringsarbete kopplat till läkemedelsfrågor? Vårt nya läkemedelsteam kommer till er. Tillsammans identifierar vi problem och går igenom förskrivningsmönster som underlag för diskussion och lokalt förändringsarbete.

nyhetsbrev och megafon

Nyhetsbrev

Läs mer om FoUU i primärvården och få tips till ditt eget arbete! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

TIPS: Utlysning av tre forskar-ST i allmänmedicin. Ansök nu!

Är du ST-läkare inom allmänmedicin och är intresserad av att forska för att förbättra vården inom områden som psykisk ohälsa och multisjuka äldre? Region Stockholm utlyser 3 forskar-ST-tjänster. Sista ansökningsdag är 16 januari 2022. 

 

Ansök här

TIPS: Projekt vill bidra till effektiv stressbehandling för fler

I ett forskningsprojekt vid AVC Gustavsberg studeras om en intervention för problemlösning ledd av sjuksköterskor och KBT-behandling via nätet är effektiva behandlingar för att förebygga mer hälsoproblem och långtidssjukskrivning.

TIPS: APC:s webbutbildning om våld i nära relationer vann Publishingpris!

APC:s webbutbildning Våld i nära relationer belönades med Publishingpriset den 17 november inom kategorin webb. Den kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för personal och chefer inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Till reportaget

TIPS: Risk för diabetes upptäcks vid vanlig tandläkarundersökning

I utvecklingsprojektet DentDi fångas personer som är i riskzonen för typ 2- diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården.

TIPS: Bli tobaksfri på nytt sätt med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd.

TIPS: Samlat om covid-19

Har du frågor om covid-19 kopplat till primärvård? Kontakta APC-samordnare Anna Rytter, e-post: anna.rytter@regionstockholm.se.

Här är våra kunskapsteam!

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ämnesspecifika interprofessionella team som utvecklar och för ut evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. Klicka på "Alla teamen" för att få reda på mer.

APC Bloggar

Klokskap och inspiration!

Här på APC:s bloggportal hittar du bloggar av vårdutvecklare, pedagoger, forskare med flera. Du kan läsa om allt från en handledares vardag till spännande forskningsframsteg.

APC och AVC i populär form

Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler bjöd på ett digert utbud under 2020. I årsboken varvas fakta, statistik och reportage. Trevlig läsning!