Välkommen till Akademiskt primärvårdscentrum

Vetenskap i primärvårdens vardag!

Missa inte chansen att söka forskar-ST. Tre tjänster inom tre områden!

Är du ST-läkare inom allmänmedicin på vårdenhet som har avtal med Region Stockholm och är intresserad av att forska inom astma, lungsjukdomar, osteoporos eller hjärt-kärlsjukdomar? Då är det här din chans! Region Stockholm utlyser 3 forskar-ST-tjänster inom ramen för ST-blocket. Sista ansökningsdag är 11 okt.

Läs mer och ansök här!

Välkommen till omvårdnadsdag den 9/11 med temat hud

Den 9/11 bjuder APC in primärvårdens omvårdnadspersonal för en heldag om kvalitetsutveckling och kunskapsutbyte inom omvårdnad. Temat för dagen är hud och det erbjuds föreläsningar om ämnen som vårdförlopp, eksem, sår- och sårläkning samt egenvård för att undvika sår. Anmäl dig här för att delta och ta del av spännande kunskap och erfarenheter.

Kvalitetsdag för dig som arbetar inom primärvårdsrehab

Välkommen till en inspirerande heldag den 4/12 med fokus på kvalitet och utveckling för dig som arbetar inom primärvårdsrehab. Fyll på med kunskap, bli inspirerad och få möjlighet till kollegial samvaro och erfarenhetsutbyte.

Kvalitetsdagar för dig som är specialist inom allmänmedicin

APC bjuder in alla specialister inom allmänmedicin till heldagar om kvalitet och utveckling. Uppdatera dig om primärvårdens fokusområden, riktlinjer och rekommendationer, ta del av nya vårdförlopp, diskutera och få möjlighet till kollegialt erfarenhetsutbyte. Anmäl dig till något av följande tillfällen:
Norr: 16/11 >>
Centrum: 21/11 >>
Söder: 6/12 >>

Universitetsvårdcentraler för en primärvård i frontlinjen

Jakobsbergs, Gustavsbergs och Liljeholmens universitetsvårdcentraler bedriver hälso- och sjukvård samtidigt som de utför klinisk forskning, grund- och fortbildning, sprider kunskap och implementerar nya forskningsresultat inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare.

Kurskatalog och kalender

Välj ur vårt stora kursutbud och boka direkt i kurskatalogen.
Till kurskatalogen

Få överblick i kalendariet över kommande utbildningar i datumordning.
Till kurskalendern

nyhetsbrev och megafon

Nyhetsbrev

Läs mer om FoUU i primärvården och få tips till ditt eget arbete! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

TIPS: Stödmaterial för kvalitetsarbete

Är du och dina kollegor i startgroparna med 2023 års kvalitetsarbete? Här kan du läsa mer om vilket stöd APC erbjuder primärvården. Ta del av mall, tips, film, tidigare kvalitetsarbeten och verktygslådor.

TIPS: Fråga om våld på rutin gav effekt i Södertälje

Att rutinmässigt fråga patienter inom psykiatrin om våld i nära relation ökade upptäckta fall med över 200 procent. Ungefär hälften av patienterna som tillfrågades uppgav att de varit eller pågående är utsatta för någon typ av våld. Det visar en rapport om ett projekt inom Psykiatricentrum Södertälje som gjorts i samarbete med APC.

TIPS: Gott betyg för APC i Socialstyrelsens utvärdering

APC presterar bra vad gäller vetenskapliga publikationer och kompetens, organisation av utbildning och samverkan med patientorganisationer, men behöver närmare koppling till klinisk verksamhet och fler kliniska forskarhandledare. Det framkommer i Socialstyrelsens utvärdering av APC som universitetssjukvårdsenhet.

TIPS: AI-verktyg ska underlätta riskbedömning av cancer i primärvården

Trötthet, magbesvär och hosta. När ska läkaren börja misstänka cancer? Nya riskbedömningsverktyg baserade på artificiell intelligens kan fungera som stöd att upptäcka cancer tidigt och på sikt öka möjligheter till att bota fler i nytt projekt.

 

Till reportaget

TIPS: Familjestödsprogram för att främja goda levnadsvanor bland barn och unga

Webbutbildningen ger kunskap och idéer om hur du som arbetar inom primärvården kan främja hälsan hos barn och unga och deras familjer, med fokus på matvanor och fysisk aktivitet. Webbutbildningen är kostnadsfri och tar cirka en och en halv timme att genomföra.

TIPS: Stora kunskapsluckor kring vanligaste sjukskrivningsdiagnosen

Trots att antalet personer som får diagnosen utmattningssyndrom stadigt ökar är det vetenskapliga kunskapsunderlaget för diagnosen och verksamma behandlingar svagt. Det konstaterar psykolog Elin Lindsäter vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral som tillsammans med forskarkollegor gått igenom all forskning inom området.

Till reportaget

TIPS: Risk för diabetes upptäcks vid vanlig tandläkarundersökning

I utvecklingsprojektet DentDi fångas personer som är i riskzonen för typ 2- diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården.

TIPS: Tobaksfri med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd.

TIPS: Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Nu finns en kostnadsfri webbutbildning på Lärtorget som ger dig och ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar.

Här är våra kunskapsteam!

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ämnesspecifika interprofessionella team som utvecklar och för ut evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. Klicka på "Alla teamen" för att få reda på mer.

APC Bloggar

Klokskap och inspiration!

Här på APC:s bloggportal hittar du bloggar av vårdutvecklare, pedagoger, forskare med flera. Du kan läsa om allt från en handledares vardag till spännande forskningsframsteg.

APC och AVC i populär form

Akademiskt primärvårdscentrum bjöd på ett digert utbud under 2022. Ta del av året i siffror, våra uppdrag och olika verksamhetsområden, höjdpunkter, aktiviteter och resultat. Bläddra, skriv ut eller ladda ner. Trevlig läsning!