Välkommen till Akademiskt primärvårdscentrum

Vetenskap i primärvårdens vardag!

Unik möjlighet till forskningsmedel i primärvården

Är du kliniskt verksam forskare eller doktorand inom primärvården. Missa då inte detta. Akademiskt primärvårdscentrum och Stockholms läns sjukvårdsområdes FoUU-grupp utlyser just nu extra medel för doktorandmånader och stöd att bedriva forskning inom allmänmedicin och vårdforskning. Ansökan är öppen från den 23 februari till den 14 mars. Utlysningen är en del av Karolinska Institutet och Region Stockholms strategiska arbete för att stärka forskningen i primärvården.

Fortbildning & kvalitetsstöd

Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder fortbildning, kvalitetsstöd och implementering av evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. 

Ämnesspecifik fortbildning inom:

Fortbildningsnätverk för:

Informationsapotekarteam 

Uppföljning av förskrivning, nationella riktlinjer, ändrade rekommendationer i vårdprogram med mera i relation till den egna mottagningens patientunderlag och resultat (utgår från Torsplan) >>

 

Universitetsvårdcentraler för en primärvård i frontlinjen

Gustavsbergs, Jakobsbergs och Liljeholmens universitetsvårdcentraler bedriver hälso- och sjukvård samtidigt som de utför klinisk forskning, grund- och fortbildning samt sprider och implementerar kunskap inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare.

Gustavsbergs universitetsvårdcentral >>
Jakobsbergs universitetsvårdcentral >>
Liljeholmens universitetsvårdcentral >>

Kurskatalog och kalender

Välj ur vårt stora kursutbud och boka direkt i kurskatalogen.
Till kurskatalogen

Få överblick i kalendariet över kommande utbildningar i datumordning.
Till kurskalendern

nyhetsbrev och megafon

Håll dig uppdaterad!

Läs mer om FoUU i primärvården och få tips till ditt eget arbete! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Personal i primärvårdsrehab

Vi erbjuder dig som är fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, naprapat och kiropraktor inom primärvårdsrehab i Stockholmsregionen kvalitetssäkrade digitala föreläsningar. Föreläsningarna är både gemensamma och anpassade för olika professioner.

Välkommen till kvalitetsdag 27 maj för specialister i allmänmedicin

Akademiskt primärvårdscentrum har glädjen att få bjuda in Region Stockholms specialister i allmänmedicin till en heldag med fokus på kvalitet och utveckling. Vi erbjuder föreläsningar som ger inspiration och ny kunskap varvat med diskussion och möjlighet till kollegial samvaro och erfarenhetsutbyte. Platser att delta fysikt är fulltecknade men du är välkommen att delta digitalt!

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Våra fortbildningssamordnare arrangerar gemensamma fortbildningar för primärvårdens distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor inom Stockholmsregionen.

TIPS: Stödmaterial för kvalitetsarbete

Är du och dina kollegor i startgroparna med 2024 års kvalitetsarbete? Här kan du läsa mer om vilket stöd APC erbjuder primärvården. Ta del av mall, tips, film, tidigare kvalitetsarbeten och verktygslådor.

TIPS: Fråga om våld på rutin gav effekt i Södertälje

Att rutinmässigt fråga patienter inom psykiatrin om våld i nära relation ökade upptäckta fall med över 200 procent. Ungefär hälften av patienterna som tillfrågades uppgav att de varit eller pågående är utsatta för någon typ av våld. Det visar en rapport om ett projekt inom Psykiatricentrum Södertälje som gjorts i samarbete med APC.

TIPS: Gott betyg för APC i Socialstyrelsens utvärdering

APC presterar bra vad gäller vetenskapliga publikationer och kompetens, organisation av utbildning och samverkan med patientorganisationer, men behöver närmare koppling till klinisk verksamhet och fler kliniska forskarhandledare. Det framkommer i Socialstyrelsens utvärdering av APC som universitetssjukvårdsenhet.

TIPS: AI-verktyg ska underlätta riskbedömning av cancer i primärvården

Trötthet, magbesvär och hosta. När ska läkaren börja misstänka cancer? Nya riskbedömningsverktyg baserade på artificiell intelligens kan fungera som stöd att upptäcka cancer tidigt och på sikt öka möjligheter till att bota fler i nytt projekt.

 

Till reportaget

TIPS: Familjestödsprogram för att främja goda levnadsvanor bland barn och unga

Webbutbildningen ger kunskap och idéer om hur du som arbetar inom primärvården kan främja hälsan hos barn och unga och deras familjer, med fokus på matvanor och fysisk aktivitet. Webbutbildningen är kostnadsfri och tar cirka en och en halv timme att genomföra.

TIPS: Stora kunskapsluckor kring vanligaste sjukskrivningsdiagnosen

Trots att antalet personer som får diagnosen utmattningssyndrom stadigt ökar är det vetenskapliga kunskapsunderlaget för diagnosen och verksamma behandlingar svagt. Det konstaterar psykolog Elin Lindsäter vid Gustavsbergs universitetsvårdcentral som tillsammans med forskarkollegor gått igenom all forskning inom området.

Till reportaget

TIPS: Risk för diabetes upptäcks vid vanlig tandläkarundersökning

I utvecklingsprojektet DentDi fångas personer som är i riskzonen för typ 2- diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården.

TIPS: Tobaksfri med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd.

TIPS: Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Nu finns en kostnadsfri webbutbildning på Lärtorget som ger dig och ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar.

TIPS: APC:s smärtblogg

Klokskap och inspiration!
Här på vår smärtblogg skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör långvarig smärta med fokus på praktisk nytta för dig som arbetar i primärvården.

TIPS: Frågeformulär om våld i nära relationer

För att underlätta för hälso- och sjukvårdens personal att ställa frågor om våldsutsatthet finns ett genomarbetat frågeformulär som fångar pågående våld i nära relation och våldets omfattning och svårighetsgrad, vilket är kliniskt viktiga faktorer. Formuläret går att ladda ner som ifyllbar pdf-fil.

TIPS: APC i populär form

Akademiskt primärvårdscentrum bjöd på ett digert utbud under 2022. Ta del av året i siffror, våra uppdrag och olika verksamhetsområden, höjdpunkter, aktiviteter och resultat. Bläddra, skriv ut eller ladda ner. Trevlig läsning!