Välkommen till Akademiskt primärvårdscentrum

Vetenskap i primärvårdens vardag!

Kurskatalog och kalender

Välj ur vårt stora kursutbud och boka direkt i kurskatalogen.
Till kurskatalogen >>

Få överblick i kalendariet över kommande utbildningar i datumordning.
Till kurskalendern >>

Höjd ribba med akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är APC:s nav och mötesplats för pedagogiskt stöd, forskning samt utveckling och implementering av kunskap. För studenter och personal inom Region Stockholms primärvård, oavsett utförare.

Ta del av rapport om våld i nära relationer och kvinnors hälsa

Ta del av en ny rapport från Akademiskt Primärvårdscentrum där drygt 6 000 kvinnor i Region Stockholm intervjuats kring hälsa och våldsutsatthet. Den visar bland annat att över 75 procent av kvinnor som lever i pågående våldsutsatthet har aldrig fått frågan om våld när de besökt hälso- och sjukvården. Samtidigt är många våldsutsatta nöjda med stödet och hjälpen de fått. 

nyhetsbrev och megafon

Nyhetsbrev

Läs mer om FoUU i primärvården och få tips till ditt eget arbete! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

TIPS: AI-verktyg ska underlätta riskbedömning av cancer i primärvården

Trötthet, magbesvär och hosta. När ska läkaren börja misstänka cancer? Nya riskbedömningsverktyg baserade på artificiell intelligens kan fungera som stöd att upptäcka cancer tidigt och på sikt öka möjligheter till att bota fler i nytt projekt.

 

Till reportaget

TIPS: Projekt vill bidra till effektiv stressbehandling för fler

I ett forskningsprojekt vid AVC Gustavsberg studeras om en intervention för problemlösning ledd av sjuksköterskor och KBT-behandling via nätet är effektiva behandlingar för att förebygga mer hälsoproblem och långtidssjukskrivning.

TIPS: APC:s webbutbildning om våld i nära relationer

Ta del av APC:s webbutbildning Våld i nära relationer som belönats med Publishingpriset. Den kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för personal och chefer inom hälso- och sjukvård samt tandvård.

Till utbildningen

TIPS: Risk för diabetes upptäcks vid vanlig tandläkarundersökning

I utvecklingsprojektet DentDi fångas personer som är i riskzonen för typ 2- diabetes upp vid en vanlig tandläkarundersökning och får fortsatt stöd och vård i primärvården.

TIPS: Bli tobaksfri på nytt sätt med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd.

TIPS: Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Nu finns en kostnadsfri webbutbildning på Lärtorget som ger dig och ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. 

Här är våra kunskapsteam!

På Akademiskt primärvårdscentrum finns ämnesspecifika interprofessionella team som utvecklar och för ut evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. Klicka på "Alla teamen" för att få reda på mer.

APC Bloggar

Klokskap och inspiration!

Här på APC:s bloggportal hittar du bloggar av vårdutvecklare, pedagoger, forskare med flera. Du kan läsa om allt från en handledares vardag till spännande forskningsframsteg.

APC och AVC i populär form

Akademiskt primärvårdscentrum med åtta Akademiska vårdcentraler bjöd på ett digert utbud under 2021. Ta del av året i siffror, våra uppdrag och olika verksamhetsområden, höjdpunkter, aktiviteter och resultat. Bläddra, skriv ut eller ladda ner. Trevlig läsning!