Ledning

Jeanette Westman

Verksamhetschef APC
Professor
Distriktssköterska

Ylva Elvin Nowak

Enhetschef: Våld i nära relationer & Psyke
Fil. dr
Leg. psykoterapeut

Kersti Ejeby

Verksamhetschef
Med. dr
Specialist i allmänmedicin
Gustavsbergs universitetsvårdcentral

Thomas Lindgren

Verksamhetschef
Fil. dr
Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi
Jakobsbergs universitetsvårdcentral

Sandra af Winklerfelt

Verksamhetschef
Med. dr
Specialist i allmänmedicin
Liljeholmens universitetsvårdcentral

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor & VIL
Med. dr
Distriktssköterska

Gunnar Nilsson

Professor i allmänmedicin (inriktning medicinsk informatik)
Specialist i allmänmedicin

Tova de Ruvo Lohmann

Enhetschef: AT/ST/BT-enheten
Övergripande studierektor inom allmänmedicin AT/BT/ST
Specialist i allmänmedicin

Marie Schill

Enhetschef: Kvalitetsstöd & fortbildning
Informationsapotekare