Ledning

Ylva Elvin Nowak

Bitr. verksamhetschef
Enhetschef: Våld i nära relationer samt Psyke & Rehab och Verksamhetsstöd
Leg. psykoterapeut
Fil. dr

Jan Hasselström

Koordinator för forskningsverksamheten
Specialist i allmänmedicin
Docent

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr

Gunnar Nilsson

Specialist i allmänmedicin
Professor i allmänmedicin (inriktning medicinsk informatik)

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL/VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Docent

Tova de Ruvo Lohmann

Enhetschef AT/BT/ST-enheten
BT-övergripande studierektor inom allmänmedicin
Specialist i allmänmedicin

Hanna Sandelowsky

Enhetschef: Soma
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Marie Schill

Enhetschef: Kvalitetsstöd & fortbildning
Informationsapotekare

Sandra af Winklerfelt

Verksamhetschef
Liljeholmens vårdcentral/AVC