Ledning

Jan Hasselström

Verksamhetschef APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Ylva Elvin Nowak

Bitr verksamhetschef
Enhetschef: Våld i nära relationer samt Psyke & Rehab och Verksamhetsstöd
Leg. psykoterapeut
Fil. dr

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr

Gunnar Nilsson

Specialist i allmänmedicin
Professor i allmänmedicin (inriktning medicinsk informatik)

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL - VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Med. dr

Tova de Ruvo Lohmann

Tf. enhetschef AT/ST-enheten
Specialist i allmänmedicin

Hanna Sandelowsky

Enhetschef: Soma
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Marie Schill

Enhetschef: Kvalitetsstöd & fortbildning
Informationsapotekare