Ledning

Ylva Elvin Nowak

Bitr. verksamhetschef
Enhetschef: Våld i nära relationer samt Psyke och Verksamhetsstöd
Leg. psykoterapeut
Fil. dr

Jan Hasselström

Koordinator för forskningsverksamheten
Specialist i allmänmedicin
Docent

Lena Lund

Enhetschef: Levnadsvanor
Distriktssköterska
Med. dr

Gunnar Nilsson

Specialist i allmänmedicin
Professor i allmänmedicin (inriktning medicinsk informatik)

Christina Olsson

Enhetschef: Utbildning - VIL/VFU
AVC-samordnare Danderyd
Fysioterapeut
Docent

Tova de Ruvo Lohmann

Enhetschef AT/ST/BT-enheten
Övergripande studierektor inom allmänmedicin AT/BT/ST
Specialist i allmänmedicin

Marie Schill

Enhetschef: Kvalitetsstöd & fortbildning
Informationsapotekare

Sandra af Winklerfelt

Verksamhetschef
Liljeholmens vårdcentral/AVC