2. Webbutbildning om våld i nära relationer för hälso- och sjukvården

Våld i nära relation är ett stort och allvarligt folkhälsoproblem, där kopplingen mellan våldsutsatthet och olika former av fysisk och psykisk ohälsa är stark. I den här utbildningen - speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård - får du lära dig mer om hälso- och sjukvårdens ansvar samt hur du kan identifiera våldsutsatta patienter och ge professionellt stöd.

Direktlänk till utbildningen

 

Kursdatum och tid

Webbutbildningen görs på egen vald tid. Den tar cirka 2,5 timmar att genomföra.

Innehåll

 • Vad våld i nära relation är och olika typer av våld
 • Prevalens i befolkningen och inom hälso- och sjukvården
 • Psykologiska processer vid våldsutsatthet
 • Akuta och långsiktiga hälsokonsekvenser
 • Hälso- och sjukvårdens ansvar
 • Att ställa frågor om våldsutsatthet
 • Bedömning och hänvisning till vidare stöd
 • Patientsäker dokumentation
 • Fördjupning riktad till chefer om lokala vårdrutiner, uppföljning och kvalitetssäkring.

Lärandemål

Efter att du genomgått utbildningen kommer du att ha:

 • kunskaper om vad våld i nära relation är och förståelse för de komplexa psykologiska processer som upprätthåller en våldsrelation
 • kunskaper kring hur vanligt olika slags våld i nära relation är och en uppfattning om ungefär hur många våldsutsatta patienter man träffar i just din verksamhet
 • kunskaper om kopplingen mellan våld i nära relation och ohälsa
 • kunskaper om hur och när man ska fråga om våld i nära relation
 • kunskaper om hälso-och sjukvårdens uppdrag när patienter är våldsutsatta, hur du samverkar med socialtjänsten och hur du journalför på ett säkert sätt.

Arrangör

Enheten våld i nära relationer, APC

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontakt

Ylva Elvin Nowak

Bitr verksamhetschef
Enhetschef: Våld i nära relationer samt Psyke & Rehab och Verksamhetsstöd
Leg. psykoterapeut
Fil. dr

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Våld i nära relationer, Verksamhet, Enhet: Våld i nära relationer , Utbildningskatalog, Typ, Webbutbildning