4. Webbutbildning om våld i nära relationer för hälso- och sjukvården

Våld i nära relationer är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem, där tidig upptäckt, gott bemötande och stöd kan vara avgörande. Den här kostnadsfria webbutbildningen är speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relation och hur du på bästa sätt kan ge professionellt stöd och behandling. Webbutbildningen belönades med Publishingpriset 2021 inom kategori webb.

Direktlänk till utbildningen

Kursdatum och tid

Webbutbildningen görs på egen vald tid. Den består av fyra kapitel och tar cirka 2,5 timmar att genomföra. När du vill, var du vill och i din egen takt.
För dig som är chef finns även en helt fristående utbildningsmodul.

Innehåll

 • Vad våld i nära relation är och olika typer av våld
 • Prevalens i befolkningen och inom hälso- och sjukvården
 • Psykologiska processer vid våldsutsatthet
 • Akuta och långsiktiga hälsokonsekvenser
 • Hälso- och sjukvårdens ansvar
 • Att ställa frågor om våldsutsatthet
 • Bedömning och hänvisning till vidare stöd
 • Patientsäker dokumentation
 • Fördjupning riktad till chefer om lokala vårdrutiner, uppföljning och kvalitetssäkring.

Lärandemål

Efter att du genomgått utbildningen kommer du att ha:

 • kunskaper om vad våld i nära relation är och förståelse för de komplexa psykologiska processer som upprätthåller en våldsrelation
 • kunskaper kring hur vanligt olika slags våld i nära relation är och en uppfattning om ungefär hur många våldsutsatta patienter man träffar i just din verksamhet
 • kunskaper om kopplingen mellan våld i nära relation och ohälsa
 • kunskaper om hur och när man ska fråga om våld i nära relation
 • kunskaper om hälso-och sjukvårdens uppdrag när patienter är våldsutsatta, hur du samverkar med socialtjänsten och hur du journalför på ett säkert sätt.

Arrangör

Enheten våld i nära relationer, APC

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontakt

Ylva Elvin Nowak

Enhetschef: Våld i nära relationer
Fil. dr
Leg. psykoterapeut

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Våld i nära relationer, Verksamhetsområde, Våld i nära relationer , Utbildningskatalog, Typ, Webbutbildning