Välkommen till Gustavsbergs universitetsvårdcentral!

Vi är en av tre universitetsvårdcentraler i Region Stockholm. Vårt mål är att skapa en dynamisk miljö där hälso- och sjukvård, fortbildning, utvecklingsarbete, innovation, forskning och pedagogiska uppdrag för studenter integreras - för att göra primärvården ännu bättre för våra patienter.

Som en del av Akademiskt primärvårdscentrum stödjer vi FoUU för hela regionens primärvård, oavsett driftsform.

Vi har en omfattande forsknings-och utvecklingsverksamhet, med nära samverkan med Karolinska institutet. Vi erbjuder dessutom kvalitetssäkrad fortbildning för primärvårdspersonal som arbetar med bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

Vår verksamhet växer nu och utvecklas, och innehållet på den här sidan kommer successivt att byggas ut.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen för universitetsvårdcentralen.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att främja en primärvård av hög kvalitet!

Kersti Ejeby

Verksamhetschef
Med. dr
Specialist i allmänmedicin
Gustavsbergs universitetsvårdcentral