Forskning

Vår forskning har både vetenskapligt djup och tvärvetenskaplig bredd. Klinisk patientnära forskning är därför lika självklart som omfattande, långsiktiga epidemiologiska projekt om stora folksjukdomar och hälsoproblem. All forskning sker i nära samverkan med högskolor och universitet, främst Karolinska Institutet samt primärvård.