Motiverande samtal om fallprevention med äldre personer - en introduktion till MI

  • Boka vi kommer

Vill du veta hur du kan använda MI i samtal om fallprevention med äldre personer? Nu har du möjlighet att få en introduktion till samtalsmetoden MI - på din arbetsplats eller digitalt!

Innehåll

Introduktion till Motiverande samtal, med exempel som ”Aktiv livsstil hela livet - studiecirkel om fallprevention för äldre”.

Lärandemål

Känna till Motiverande samtal och ”Aktiv livsstil hela livet”.

Föreläsare

Anne Claesson, leg sjukgymnast.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

APC, Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Motiverande samtal, Boka-vi-kommer