Motiverande samtal vid fallprevention för äldre

  • 2022-12-31

  • 0 - 0

  • Boka vi kommer

Vill du veta hur man kan inkludera Motiverande samtal vid fallprevention för äldre? Nu har du möjlighet att få en introduktion till båda koncepten.

Innehåll

Introduktion till Motiverande samtal, med exempel som ”Aktiv livsstil hela livet- studiecirkel om fallprevention för äldre”.

Lärandemål

Känna till Motiverande samtal och ”Aktiv livsstil hela livet”.

Föreläsare

Anne Claesson, leg sjukgymnast.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

Anne Claesson

Vårdutvecklingsledare
Leg Sjukgymnast
MSc

APC, Arbetsterapeut, Dietist, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Sjuksköterska, Levnadsvanor, Motiverande samtal, Enhet: Levnadsvanor, Boka-vi-kommer