Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

 • 2021-09-23

 • 8.30 - 16

 • Digitalt via Teams/Fysisk utbildning, Torsplan

Risk för undernäring är vanligt bland äldre personer med flera sjukdomar. Denna risk är många gånger ouppmärksammad och behöver beaktas i större grad i vården. Målet med kursen är att du som distriktssköterska bl.a. ska kunna genomföra nutritionsbedömningar, planera lämpliga åtgärder i samråd med patienten och vid behov kunna förskriva kosttillägg.

Kursdatum och tid

23/9 och 21/10 kl. 8:30-16

samt en uppföljande halvdag kl. 13-16.30 i mindre grupper i mitten av november. Datum meddelas under första kursdagen.

Anmäl dig senast 17/9

Innehåll

 • Bedöma äldre personers risk för undernäring
 • Omvårdnadsbedömning: behov, åtgärder och uppföljning
 • Nutritionsvård för individuella behov av mat och näring och förskrivning av kosttillägg
 • Samverkan och nutritionsansvar, multiprofessionellt samarbete
 • Skriftlig studieuppgift med patientfall
 • Web-utbildning palliativ vård inriktning nutrition
 • Mat och näring i relation till patientens olika sjukdomsskeden

Lärandemål

 • Uppmärksamma och bedöma risk för undernäring och analysera näringsrelaterade symtom hos äldre personer
 • Planera, genomföra och följa upp nutritionsvård för individuella behov av mat och näring och förskriva kosttillägg ”rätt”
 • Följa upp och utvärdera resultatet av vidtagna åtgärder
 • Särskilja patienters behov av nutritionsvård i tidiga och sena palliativa sjukdomsskeden

Föreläsare

Liisa Samuelsson, distriktssköterska, kursansvarig
Erika Berggren, distriktssköterska, vårdutvecklingsledare
Josefin Appelstam Vingsle, leg dietist
Anna Ericson, Handläggare HSF

Målgrupp

Distriktssköterskor (med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska) i primärvården inom Region Stockholm.

Kostnad

3000 kr exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

 • Du som är distriktssköterska (specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska) har möjlighet att gå denna kurs
 • Första kursdagen sker digitalt via Teams, dag 2 planeras på Solnavägen 1E om restriktionerna tillåter fysiska möten, i annat fall digitalt
 • Kursen omfattar på 2,5 dagar samt två studieuppgifter som genomförs mellan kursdagarna
 • Kursbevis erhålls efter fullföljd kurs och godkända studieuppgifter.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Ämne, Nutrition, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Fysisk utbildning