Bedöm och förebygg risk för undernäring bland äldre personer i primärvården

  • 2024-09-02

  • 8 - 16

  • Digitalt via Zoom

Kursens övergripande mål är att nå fördjupad kunskap om och färdigheter för personcentrerad nutritionsvård och visa insikt om betydelsen av att i samarbete bedöma och förebygga undernäring bland äldre personer med primärvård.

Kursen ”Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt” som gått ett antal år via APC, kommer fortsättningsvis att erbjudas som en fristående 7.5 poängkurs på Karolinska Institutet från och med hösten 2024. 

Kursen har bytt namn till "Bedöm och förebygg risk för undernäring bland äldre personer i primärvården" och vänder sig till distriktssköterskor, specialistsjuksköterskor inriktning vård av äldre samt till allmänläkare med uppdrag i primärvården.

Förskrivningsrätt av kosttillägg skiljer sig för olika regioner och kommuner. I Region Stockholm till exempel, leder kursen till förskrivningsrätt för specialistsjuksköterskor; distriktssköterskor och vård av äldre med uppdrag i primärvården. Notera att i övriga regioner och kommuner kan områdesspecifika kompetenskrav existera.

Kursdatum och tid

Start 2/9 2024 - 19/1 2025

Kursen genomförs som distansutbildning med 1–2 schemalagda kursträffar/webbinarium per månad, schema på kurswebben. De digitala kursträffarna sker via Zoom.

Anmälan

Till anmälan >>

 

APC, Distriktssköterska, Ämne, Nutrition, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog