Förebygg undernäring och förskriv kosttillägg rätt

  • 2022-03-29

  • 8.30 - 16

  • Fysisk utbildning. Solnavägen 1e, Torsplan

Undernäring är ett vanligt problem bland äldre personer, särskilt bland de med flera diagnoser. Det finns mycket att vinna för den äldre persons hälsa genom att tidigt upptäcka och behandla undernäring. Målet med den här kursen är att du som distriktssköterska bland annat ska kunna genomföra en nutritionsbedömning, planera lämplig nutritionsvård, utvärdera åtgärder i samråd med patienten och vid behov förskriva kosttillägg. Kursen ger dig som distriktssköterska rätt att förskriva kosttillägg.

Kursdatum och tid

29/3  kl. 8:30-16:30 och 3/5 kl. 8:30-16 samt en uppföljande halvdag i mindre grupper

Halvdagen är en eftermiddag som kommer att äga rum kring månadsskiftet maj-juni.
Datum meddelas under den första kursdagen.

Utbildningsform:

Föreläsningar, seminarium, e-lärande, självstudier och gruppdiskussioner.
Kursen omfattar 2,5 dagar med cirka 4–6 veckor mellan kursdagarna. Två studieuppgifter genomförs mellan kursdagarna. Efter genomgången kurs erhålls kursbevis.

Lärandemål

  • Uppmärksamma och bedöma risk för undernäring och näringsrelaterade symtom hos äldre personer
  •  Planera, genomföra och följa upp nutritionsvård för individuella behov av mat och näring och förskriva kosttillägg ”rätt”
  • Särskilja patienters behov av nutritionsvård i tidiga och sena palliativa
    sjukdomsskeden

Målgrupp

Distriktssköterskor inom Region Stockholms primärvård.
Specialistsjuksköterskeexamen: distriktssköterska krävs.

Kostnad

3000 kr exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Ämne, Nutrition, Äldres hälsa - multisjuka, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning