Listen

Projektkatalog

Här hittar du alla våra forsknings- och utvecklingsprojekt liksom VESTA/KVAST-rapporter. Med hjälp av filtrering för "Typ", ”Målgrupp”, ”Ämne” och ”Verksamhet” kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också söka genom att ange en sökord i fritextfältet. För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Forskningsprojekt
Utvecklingsprojekt
VESTA-KVAST
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehab-koordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Alla
Enhet: AT/ST
Enhet: Levnadsvanor
Enhet: Soma
Enhet: Psyke & Rehab
Enhet: Våld i nära relationer
Enhet: Utbildning, VIL & VFU
Professionsutveckling
AVC Danderyd
AVC Gustavsberg
AVC Jakobsberg
AVC Huddinge-Flemingsberg
AVC Hässelby-Akalla
AVC Liljeholmen
AVC Norrtälje-TioHundra AB
AVC S:t Erik
Återställ

Personers nutritionsproblem riskerar idag att varken identifieras eller bedömas, vilket leder till att personen inte får det stöd som behövs. Om personens behov däremot uppmärksammas och hen får hjälp med betydande symtom och besvär, innan manifest undernäring uppstår, kan onödigt lidande för både personen och närstående lindras.

Se mer

Syftet med projektet var att söka orsaker till att distriktsläkarna sköter den medicinska vården av hemsjukvårdspatienter via distriktssköterskan utan direktkontakt med patienten och att undersöka hur de upplever detta.

Se mer

En valideringsstudie för att få kunskap om/hur barn i åldrarna 3-5 år kan använda IACTA-appen.

Se mer

Syftet med projektet är att kartlägga och jämföra REKOs olika arbetsmodeller och om dessa utgör ett stöd utifrån patienters, läkares respektive REKOs perspektiv.

Se mer

Samverkansprojektet tar ett stort grepp kring frågan om låg fysisk aktivitetsnivå genom att stimulera till ökad vardagscykling. Ökad fysisk aktivitet kommer stödjas genom fem dellösningar: Fysisk aktivitet på recept (FaR), geostaket runt skolor, aktiv mobilitetsfond, cykeltågs-app samt cykel- och gångbroar i trä.

Se mer

Syftet med forskningen är att undersöka processer som kan förklara behandlingseffekten av KBT vid de vanligaste psykiatriska tillstånden: depression, ångest, insomni och stressrelaterad ohälsa.

Se mer

1/12