Listen

Projektkatalog

Här hittar du alla våra forsknings- och utvecklingsprojekt liksom VESTA/KVAST-rapporter. Med hjälp av filtrering för "Typ", ”Målgrupp”, ”Ämne” och ”Verksamhet” kan du söka och sortera bland ett stort utbud. Du kan också söka genom att ange en sökord i fritextfältet. För att den här funktionen ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare: Edge, Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Filtrera

Filtrering

Alla
Forskningsprojekt
Utvecklingsprojekt
VESTA-KVAST
Återställ
Alla
Arbetsterapeut
Administratör
AT-läkare
BT-läkare
Dietist
Distriktssköterska
Fotterapeut
Fysioterapeut eller sjukgymnast
Handledare
Kiropraktor
Kurator
Logoped
Läkare
Psykolog
Rehabkoordinator
Sjuksköterska
Specialistläkare allmänmedicin
Specialistläkare annan
ST-läkare
Student
Undersköterska
Verksamhetschef
Annan
Återställ
Alla
Allergi
Astma och KOL
Barn och ungdomars hälsa
Benskörhet
Cancer
Covid-19
Diabetes - endokrinologi
FaR – fysisk aktivitet på recept
Fysisk aktivitet
Försäkringsmedicin
Hjärta och kärl
Infektion
Konsultation
Levnadsvanor
Läkemedel
Mat
ME - CFS
Motiverande samtal
Nutrition
Obesitas
Pedagogik
Psykisk hälsa
Rehabilitering
Riskbruk alkohol
Rörelseorganen
Smärta
Sömn
Stroke - förvärvad hjärnskada
Tobaksprevention
Våld i nära relationer
Äldres hälsa - multisjuka
Annat
Återställ
Universitetsvårdcentral: Gustavsberg
Universitetsvårdcentral: Jakobsberg
Universitetsvårdcentral: Liljeholmen
Alla
AT, ST & BT
Forskning
Kvalitetsstöd & fortbildning
Utbildning, VIL & VFU
Våld i nära relationer
Återställ

Långvarig smärta är vanligt och handläggs till stor del i primärvården. Vi har i tidigare studier visat att allmänläkares utredning av långvarig smärta varierar, och att strukturerade verktyg används i låg grad. Den här studien utforskar hur allmänläkare tänker kring utredning av långvarig smärta.

Se mer

Äldre personer som vårdas på sjukhus vid akut sjukdom löper ökad risk för försämrad fysisk funktion. Övergången från sjukhus till hemmet kan utgöra ytterligare en risk. Projektet utvärderar effekter och genomförbarhet av en vårdövergångsintervention (gångträning och uppresningsövningar) som utförs under sjukhusvistelsen och som egenvård i hemmet.

Se mer

Personers nutritionsproblem riskerar idag att varken identifieras eller bedömas, vilket leder till att personen inte får det stöd som behövs. Om personens behov däremot uppmärksammas och hen får hjälp med betydande symtom och besvär, innan manifest undernäring uppstår, kan onödigt lidande för både personen och närstående lindras.

Se mer

1/17