Öppen timme. MI snack

  • 2024-09-11

  • 13 - 14

  • Digitalt via Teams

En möjlighet för dig, med förkunskaper av samtalsstilen motiverande samtal MI, att bibehålla/ utveckla dina personcentrerade samtal genom att under 1 timme repetera och öva MI. Vid varje träff gör vi tillsammans en agenda och upplägg utifrån dina önskemål.

Kursdatum och tid

11/9 kl. 13-14

15/10 kl. 13-14

20/11 kl. 13-14

12/12 kl. 13-14  

 

INGEN FÖRANMÄLAN KRÄVS utan en länk läggs upp på denna sida inför varje träff.

För att delta digitalt behöver du: En dator med kamera och högtalare/mikrofon, stabil nätverksuppkoppling samt ha Teams-appen installerad på din dator.

Innehåll

Du behöver inte förbereda dig på något sätt inför träffarna och du väljer själv hur delaktig du vill vara.

Några förslag på vad vi kan arbeta med: hur möta ambivalens/svåra situationer, hur locka fram motivation till förändring. Vi repeterar/övar de olika samtalsfärdigheterna och olika strategier som ex Meny agenda, ge information/rådgivning på MI-vis m fl.

Lärandemål

  • Känna till om MI
  • Öva samtalsstilen Motiverande samtal MI
  • Stärka dina empatiska samtalsfärdigheter för att uppnå personcentrerad vård

Kursledare

Anne Claesson, leg. sjukgymnast, MI-utbildare, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)

Målgrupp

All hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Länk till 11 september

Anslut till mötet nu

 

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Hjärta och kärl, Motiverande samtal, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom)