Omvårdnadsnätverket: "CKD Va e de"

  • 2024-08-22

  • 13 - 14.30

  • Digitalt via Teams

Vi erbjuder digitala föreläsningar på torsdagar som ger inspiration och ny kunskap som varvas med diskussion och möjlighet att ställa frågor direkt till våra föreläsare.

Kursdatum och tid

22 augusti kl. 13.00 - 14.30

Innehåll

  • Kronisk njursjukdom (Chronic Kidney Disease, CKD) är en heterogen grupp av sjukdomar med mycket varierande symtom och prognos. Ofta kallad den ”tysta sjukdomen” på grund av ett långsamt förlopp och utan tydliga symtom. I tiden då sjukdomen är ”tyst” går patienten ofta på sin vårdcentral och vårdas kanske även i hemsjukvården och behandlas med läkemedel som är viktiga men som kan vara svårt att förstå motivet för.

Lärandemål

  • Att vi som omvårdnadspersonal i primärvården arbeta utifrån Nationella vårdprogrammet Kronisk Njursvikt.

 

Föreläsare

Carina Holmesson,Njursviktskoordinator, Leg sjuksköterska, Master i omvårdnad, Njurmottagning, Lund

Målgrupp

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvård

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare dagen innan tillfället. 

Anmälningsformulär

 

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Omvårdnadsnätverket: Svårläkta sår 17/10

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Undersköterska, Äldres hälsa - multisjuka, Annat, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning