Webbutbildning: Utökade insatser för barn och unga

  • Lärtorget

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar på en husläkarmottagning som utför de utökade insatserna för barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa, 6–17 år.

Kursen syftar till att förtydliga uppdraget och stödja i det kliniska arbetet och utvecklingen av vården av barn och unga på din husläkarmottagning. Kursen vänder sig till läkare, psykolog och behandlare som vill lära mer om de utökade insatserna. 

Många som ska arbeta med de utökade insatserna kommer att ha tidigare erfarenhet av psykiatriskt arbete med barn och kursen förutsätter vissa förkunskaper. För de medarbetare som inte tidigare arbetat med barn och unga rekommenderas också STEP-UP-kursen Psykisk ohälsa barn och unga.


Kursansvarig:

Karl Almqvist Simonsson, leg psykolog, Gustavsbergs vårdcentral 

APC, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg