Forskning

Forskning

Vi bedriver klinisk forskning som kännetecknas av mångfald och excellens om stora och viktiga folksjukdomar och hälsoproblem som är relevanta för primärvården. Forskning som är nära kopplad till patientens vardag är därför lika självklart som långsiktiga epidemiologiska projekt.