Webbutbildning: Psykisk ohälsa hos barn och unga

  • Lärtorget

Den här kursen vänder sig i första hand till teamet för psykisk hälsa (alla åldrar) på husläkarmottagningen, men kan rekommenderas till alla som i sitt arbete inom primärvården kommer i kontakt med barn och unga som mår dåligt.

Målgrupp:

Teamet psykisk hälsa för alla åldrar på husläkarmottagningen.


Kursansvarig:

Karl Almqvist Simonsson, leg psykolog, Gustavsbergs vårdcentral 

APC, Distriktssköterska, Kurator, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg