Rehabiliteringsplan i neuroteam

  • Boka vi kommer

Rehabiliteringsplan har varit dominerande i diskussionerna hos neuroteam vi besökt vid uppföljning av kursen ”Interprofessionell kurs om hjärnskaderehabilitering”. Här är en möjlighet att diskutera tillsammans hur ni kan förbättra upprättande, uppföljning och patientdelaktighet avseende rehabiliteringsplan.

Innehåll

  • Rehabiliteringsplan
  • Nationella riktlinjer
  • Vårdförlopp stroke/TIA
  • Samverkan vårdövergångar
  • Teamets struktur och process

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap om:

  • verktyg för att upprätta och följa upp rehabplan.
  • att kunna planera och implementera rehabplan på enheten.
  • hur patientdelaktighet kan säkerställas.

Föreläsare

Christina Eriksson och Carmen Wärlinge 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

 

Kommentar

Vi varvar information och diskussion om hur det ser ut hos er och vad ni kan förbättra. Fortbildningen kan med fördel ske vid upprepade besök för att sedan följas upp hur det gått. Fortbildningen kan ske på plats (förutsatt att pandemiläget tillåter), digitalt via Teams eller som en kombination.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Verksamhetschef, Ämne, Rehabilitering, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Boka-vi-kommer