Allmänläkare

Vi erbjuder fortbildning och professionell utveckling för allmänläkare i Region Stockholm. Aktiviteterna arrangeras och samordnas av central fortbildningssamordnare som även samverkar med APC:s kunskapsteam och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården.

De lokala fortbildningssamordnarna ansvarar för att arrangera fortbildning såväl gemensamt som inom ett geografiskt område, norr, centrum och söder i Stockholms län. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor.

Allmänläkardagarna

Lokala fysiska kvalitetsdagar för allmänläkare i norra, centrala respektive södra Stockholm. Med intressanta och högaktuella teman, föreläsningar och diskussioner, uppföljning av lokal följsamhet till riktlinjer och läkemedelsanvändning och goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor på andra vårdcentraler i samma del av regionen. Välkommen att kontakta din lokala fortbildningssamordnare eller central fortbildningssamordnare om du har några frågor!

Stockholms Allmänläkarnätverk

En onsdag i månaden erbjuder vi dig digitala föreläsningar som ger inspiration och ny kunskap, diskussioner och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare.

Datum, teman och anmälan hittar du nedan:

 

Våren 2024, Planerade digitaltillfälle:

  • 19/3 kl 14.00 - 16.00
  • 17/4 kl 14.00 - 16.00

 

Dos och Pascal - Digitala lunchföreläsningar om aktuella frågeställningar

Huvudsaklig målgrupp är allmänläkare, geriatriker och sjuksköterskor. Våra kontaktpersoner för Pascal & Dos hittar du på sidan Läkemedel.

Central fortbildningssamordnare allmänläkare

Rita Fernholm

Central fortbildningssamordnare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Lokala fortbildningssamordnare: allmänläkare Stockholm Norr

Mattias Schmidt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Lovisa Jäderlund Hagstedt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Lokala fortbildningssamordnare: allmänläkare Stockholm Centrum

Annika Weiderling

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Lokala fortbildningssamordnare: allmänläkare Stockholm Syd

Kvalitetssamordnare APC

Rita Fernholm

Central fortbildningssamordnare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr