Allmänläkare

Fortbildning och professionell utveckling (FPU) för allmänläkarna drivs och samordnas av en FPU-ledare. FPU-ledaren stödjer och samordnar lokala fortbildningssamordnare samt samverkar med kunskapsteamen och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården.

De lokala fortbildningssamordnarna ansvarar sedan för att arrangera fortbildning såväl gemensamt som inom ett geografiskt område, norr, centrum och syd i Stockholms län. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor.

Allmänläkarnätverket

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla allmänläkare i Region Stockholm, med möjlighet att ställa frågor.

Allmänläkardagarna

Lokala fysiska kvalitetsdagar för allmänläkare i norra, centrala respektive södra länsdelarna. Med intressanta och högaktuella teman, föreläsningar och diskussioner, uppföljning av lokal följsamhet till riktlinjer och läkemedelsanvändning och goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor på andra vårdcentraler i samma del av regionen.

Allmänläkardagen Norr ht-22

Allmänläkardagen Centrum ht-22


Kontakt 

FPU-ledare allmänläkare

Rita Fernholm

FPU-ledare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Samordnare allmänläkare Stockholm Norr

Mattias Schmidt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Humera Memon

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Lovisa Jäderlund Hagstedt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Samordnare allmänläkare Stockholm Centrum

Annika Weiderling

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Jenny Sylwan

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Paul Erling

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Helena Nilsson

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Samordnare allmänläkare Stockholm Syd

Pierre Bergensand

Fortbildningssamordnare
specialist i allmänmedicin

Raina Chabo

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Anders Norrman

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Kajsa Sundqvist

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin