Allmänläkare

Vårt informationsläkarteam arrangerar gemensamma fortbildningar för primärvårdens allmänläkare inom Stockholmsregionen.

Vi erbjuder aktuell, evidensbaserad fortbildning för läkare som arbetar i primärvården i Region Stockholm. Aktiviteterna arrangeras och samordnas av vårt informationsläkarteam som även samverkar med APC:s övriga medarbetare och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården. De bevakar också behov och önskemål från primärvården i Region Stockholm, genom att underhålla ett kontaktnät med sina kollegor. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer.

Våra föreläsningar delas upp i två digitala fortbildningsserier:

 • Allmänläkarnätverket erbjuder fortbildningar inom aktuella områden för specialister i allmänmedicin.
 • Update Äldre erbjuder fortbildningar med särskilt fokus på äldres hälsa, och riktar sig till alla läkare som jobbar nära den åldrande, multisjuka patienten.

Välkommen att kontakta våra fortbildningssamordnare om du har några frågor!

Allmänläkarnätverket

En eftermiddag i månaden erbjuder vi dig digitala föreläsningar som ger inspiration och ny kunskap, med för primärvården aktuella teman och kunniga föreläsare från kunskapsstyrningsorganisationen.

Datum, teman och anmälan hittar du nedan:

Mer information kommer snart:

 

Allmänläkardagen

Akademiskt primärvårdscentrum har glädjen att få bjuda in Stockholms specialister i allmänmedicin till en heldagsträff (fysisk eller digital) med fokus på kvalitet och utveckling.

Mer information kommer snart:

OBS! Samma program båda dagarna.

 • 14/11 (Fysiskt, Bygget)
 • 20/11 (Fysiskt, Westmanska)

Update Äldre

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman och goda möjligheter att ställa frågor för alla läkare i Region Stockholm som arbetar med den åldrande patienten.

Föreläsningarna äger vanligen rum en gång i veckan, onsdagar kl. 13.00–14.00. 

Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren Update Äldre.
Kontaktuppgifter:  helen.zetterman@regionstockholm.se

Datum och teman hittar du nedan, klicka på respektive ämne för mer information och anmälan:

 • 11/9 kl. 13.00 - 14.00

Diabetes och diabetes behandling>>

 • 25/9 kl. 13.00 - 14.00

Sköra äldre, triagering och samarbete med ambulansen>>

 • 9/10 kl. 13.00 - 14.00

Njursvikt hos den sköra patienten>>

30/10 kl. 13.00 - 14.00

Bra att veta om venacesser>>

 • 6/11 kl. 13.00 - 14.00

Nyheter inom Pascal och DOS>>

13/11 kl. 13.00 - 14.00

Antikoagulationsbehandling>>

 • 27/11 kl. 13.00 - 14.00

Antibiotiksresistens och behandling av resistenta bakterier>>

 • 20/11 kl. 13.00 - 14.00

Akut konfusion>>

 • 4/12 kl. 13.00 - 14.00

Akut sjuk eller döende>>

 

Dos och Pascal - Digitala lunchföreläsningar om aktuella frågeställningar

Huvudsaklig målgrupp är allmänläkare, geriatriker och sjuksköterskor. Våra kontaktpersoner för Pascal & Dos hittar du på sidan Läkemedel.

Se datum och tider här >>

 

Information obesitas

För vårdgivare (overviktscentrum.se)

 

 

Central fortbildningssamordnare allmänläkare

Rita Fernholm

Central fortbildningssamordnare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Lokala fortbildningssamordnare: allmänläkare Stockholm Norr

Mattias Schmidt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Lokala fortbildningssamordnare: allmänläkare Stockholm Centrum

Annika Weiderling

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Lokala fortbildningssamordnare: allmänläkare Stockholm Syd

Kvalitetssamordnare APC

Rita Fernholm

Central fortbildningssamordnare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Fortbildningssamordnare Update Äldre