Allmänläkare

Fortbildning och professionell utveckling (FPU) erbjuds alla allmänläkare inom Region Stockholm. Aktiviteterna arrangeras och samordnas av lokala fortbildningssamordnare som även samverkar med APC:s kunskapsteam och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården.

De lokala fortbildningssamordnarna ansvarar sedan för att arrangera fortbildning gemensamt som inom ett geografiskt område, norr, centrum och syd i Stockholms län. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor.

Stockholms Allmänläkarnätverk

En onsdag i månaden erbjuder vi dig digitala föreläsningar som ger inspiration och ny kunskap, diskussioner och möjlighet att ställa frågor direkt till våra kunniga föreläsare. Datum, tema och anmälan hittar du i högerkolumnen. 

Kontakt:
FPU-ledare allmänläkare

Rita Fernholm

FPU-ledare läkare
Kvalitetssamordnare APC
Specialist i allmänmedicin
Med. dr

Samordnare allmänläkare Stockholm Norr

Mattias Schmidt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Humera Memon

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Lovisa Jäderlund Hagstedt

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin
Doktorand

Samordnare allmänläkare Stockholm Centrum

Annika Weiderling

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Jenny Sylwan

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Paul Erling

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Helena Nilsson

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Samordnare allmänläkare Stockholm Syd

Pierre Bergensand

Fortbildningssamordnare
specialist i allmänmedicin

Raina Chabo

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Anders Norrman

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

Kajsa Sundqvist

Fortbildningssamordnare
Specialist i allmänmedicin

 

Allmänläkardagarna

Lokala fysiska kvalitetsdagar för allmänläkare i norra, centrala respektive södra länsdelarna. Med intressanta och högaktuella tema, föreläsningar och diskussioner, uppföljning av lokal följsamhet till riktlinjer och läkemedelsanvändning och goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor på andra vårdcentraler i samma del av regionen.

Allmänläkardagen Norr ht-22 >>

Allmänläkardagen Södra ht-22 >>