Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

 • Lärtorget

Utbildningen ger dig/ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Det övergripande målet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling.

 

Direktlänk till utbildningen 

 

Kursdatum och tid

Webbutbildningen görs på egen vald tid, 20 + 60 min. 

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i två delar och varje del kan göras separat:

 • Enkel läkemedelsgenomgång, cirka 20 minuter.
 • Fördjupad läkemedelsgenomgång, cirka 45-60 minuter. 

Lärandemål

Lärandemål del 1

Kunskap och förståelse. Efter utbildningen förväntas kursdeltagaren kunna:

 • hitta aktuella riktlinjer för läkemedelsgenomgångar.

Redogöra för:

 • Vad som ingår i en enkel- och en fördjupad läkemedelsgenomgång.
 • Vem som ska erbjudas en enkel- och en fördjupad läkemedelsgenomgång.
 • När en enkel- och en fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas.
 • Vilka källor som kan användas för att säkerställa en korrekt läkemedelslista.

Lärandemål del 2

Kunskap och förståelse. Efter utbildningen förväntas kursdeltagaren kunna:

 • Redogöra för teamets betydelse vid läkemedelsgenomgångar.

Färdighet och förmåga. Efter utbildningen förväntas kursdeltagaren kunna:

 • Utifrån det lokala sammanhanget ansvara för eller delta i de delar av en fördjupad läkemedelsgenomgång som ingår i kursdeltagarens yrkesroll.

Redogöra:

 • Involvera patienten och/eller närstående i läkemedelsgenomgången.
 • Hitta och använda tillgängliga verktyg och kunskapstjänster för läkemedelsgenomgångar som presenteras i utbildningen.

Målgrupp

AT-läkare, distriktssköterska, handledare, läkare, sjuksköterska, specialistläkare i allmänmedicin, ST-läkare, student och verksamhetschef.

Kostnad

Kostnadsfri. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

 

 

APC, AT-läkare, Distriktssköterska, Handledare, Läkare, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Student, Verksamhetschef, Äldres hälsa - multisjuka, Utbildningskatalog, Typ, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Läkemedel, Kvalitetsstöd & fortbildning