Personal i primärvårdsrehab

Vi erbjuder kvalitetssäkrade digitala föreläsningar, både gemensamma och anpassade för olika professioner, för dig som arbetar inom primärvårdsrehab i Stockholmsregionen. Oavsett om du är fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, naprapat eller kiropraktor, så strävar vi efter att tillhandahålla relevant och användbar kunskap för din yrkesroll.

Förändring pågår

Just nu omstrukturerar vi vårt rehabnätverk för att kunna leverera ännu bättre och aktuell fortbildning. Det kan innebära att vi erbjuder färre aktiviteter under våren jämfört med tidigare. Arbetsgruppen består av Elin Ek Malmer, leg. fysioterapeut och fortbildningssamordnare, Maria Hagströmer, professor i fysioterapi samt Ann-Helen Patomella, docent/lektor i arbetsterapi samt representant för arbetsterapi i Nationella primärvårdsrådet.

Vi erbjuder

Vi kvalitetssäkrar våra aktiviteter utifrån evidens och kunskapsstyrningens nya struktur och stödmaterial. Våra digitala föreläsningar, både övergripande och professionsvisa, är öppna för alla intresserade. Vi har valt att fokusera enbart på digitala utbildningar via Teams för att öka tillgängligheten för deltagarna och använda tillgängliga reusurser mer effektiv.

Vi kommer fortsatt bevaka behov och önskemål från primärvården i Region Stockholm, genom att underhålla kontaktnät med kollegor från de olika professionerna. Innehållet i fortbildningarna kvalitetssäkras utifrån evidens och kunskapsstyrningens nya struktur och stödmaterial. Aktiviteterna arrangeras samordnas som tidigare av vår fortbildningssamordnare.

Anmäl dig redan idag för att ta del av våra fortbildningar eller kontakta vår fortbildningssamordnare om du vill ha mer information eller har förslag på ämnen du vill lära dig mer om.

Nedan finner du vårt utbud av digitala föreläsningar, både övergripande och för och specifika yrkesgrupper.

Rehabnätverket

Vi arrangerar professionsspecifika och gemensamma digitala föreläsningar för dig som arbetar inom primärvårdsrehab. De syftar till att ge inspiration och ny kunskap med aktuella teman och kunniga föreläsare. Normalt äger föreläsningarna rum på torsdagar kl 8.30-9.30, med vissa undantag.

Datum, teman och anmälan hittar du nedan:

 

Kontakt: Fortbildningssamordnare för rehabnätverket