Personal i primärvårdsrehab

Vi erbjuder fortbildning och professionell utveckling för de olika professionerna inom rehab i primärvården Region Stockholm. Aktiviteterna arrangeras av professionella fortbildningssamordnare i samverkan med APC:s kunskapsteam och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården.

Fortbildningssamordnarna arrangerar löpande fortbildningar såväl digitalt som fysiskt. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett professionsspecifikt nätverk. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer.

Här hittar du nätverk för arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter och kuratorer. Anmäl dig redan i dag för att ta del av våra fortbildningar eller kontakta din fortbildningssamordnare nedan eller via vår kurskatalog >> om du vill veta mer.

Rehab i fokus en dag för primärvårdsrehab 

Centralt belägen fysisk fortbildningsdag för kvalitetsintresserade medarbetare från Stockholms primärvårdsrehab. Med intressanta och högaktuella teman, föreläsningar och diskussioner, uppföljning av lokala förbättringsmöjligheter och förändrade riktlinjer och goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor på andra rehabenheter i regionen.

  • 4/12 kl 8.30 - 16.00

Digital föreläsning för basal hemsjukvård och hemrehabilitering

Under hösten erbjuds tre digitala föreläsningar till er som arbetar inom hemrehabilitering. Föreläsningar sker i samarbete med Palliativt kunskapscentrum (PKC).Arbetsterapeutnätverket

Digitala och fysiska fortbildningar och nätverksträffar med intressanta och högaktuella teman för arbetsterapeuter i Region Stockholm arrangeras regelbundet. Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren.

 

Kontakt: Fortbildningssamordnare arbetsterapeuter

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare: arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic


Dietistnätverket

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla dietister i Region Stockholms primärvård, med möjlighet att ställa frågor. En tisdag varje månad. Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren.Kontakt: Fortbildningssamordnare dietister

Annika Gustafsson

Fortbildningssamordnare: dietister
Dietist


Fysioterapeutnätverket

Digitala fortbildningar en gång i månaden med intressanta och högaktuella tema för alla fysioterapeuter i Region Stockholms primärvård.

Kontakt: Fortbildningssamordnare fysioterapeuter

Elin Ek Malmer

Fortbildningssamordnare: fysioterapeuter
Fysioterapeut


Kuratornätverket

Fortbildning och professionell utveckling med intressanta och högaktuella teman för kuratorer inom Region Stockholms primärvård. Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren.

 

Kontakt: Fortbildningssamordnare kuratorer