Personal i primärvårdsrehab

Fortbildning och professionell utveckling (FPU) erbjuds olika professioner som arbetar med rehabilitering inom Region Stockholms primärvård. Aktiviteterna arrangeras och samordnas av fortbildningssamordnare som även samverkar med APC:s kunskapsteam och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården.

De lokala, professionsbundna fortbildningssamordnarna ansvarar sedan för att arrangera fortbildning såväl digitalt som fysiskt. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor. Kontakta din fortbildningssamordnare redan idag för att ta del av våra aktiviteter!

Arbetsterapeutnätverket

Digitala och fysiska fortbildningar med intressanta och högaktuella tema för arbetsterapeuter i Region Stockholm arrangerar regelbundet. Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren:

Christina Eriksson

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare: arbetsterapeuter
Arbetsterapeut
Med. lic

 

Dietistnätverket

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella tema för alla dietister i Region Stockholms primärvård, med möjlighet att ställa frågor. En tisdag varje månad. Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren:

Annika Gustavsson

Fortbildningssamordnare: dietister
Dietist

 

Fysioterapeutnätverket

Digitala fortbildningar en gång i månaden med intressanta och högaktuella tema för alla fysioterapeuter i Region Stockholms primärvård. Nätverket startar januari 2023. 

Elin Ek Malmer

Fortbildningssamordnare: fysioterapeuter
Fysioterapeut

 

Kurator/socionomnätverket

Fortbildning och professionell utveckling med intressanta och högaktuella teman för kuratorer/socionomer inom Region Stockholms primärvård. Vill du anmäla dig till sändlistan, kontakta fortbildningssamordnaren.

Cecilia Riddebäck Garcia

Fortbildningssamordnare: kuratorer/socionomer
Kurator

 

Rehabdagen

Centralt belägen fysisk fortbildningsdag för kvalitetsintresserade medarbetare från Stockholms primärvårdsrehab. Med intressanta och högaktuella tema, föreläsningar och diskussioner, uppföljning av lokala förbättringsmöjligheter och förändrade riktlinjer och goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor på andra rehabenheter i regionen.

12/12 Kvalitetsdag för primärvårdsrehab >>