Remittering enligt SVF (standardiserat vårdförlopp) för cancer

  • Boka vi kommer

Prognosen för de som insjuknar i cancer kan variera beroende på i vilket stadie av cancern som sjukdomen upptäckts. Syftet med remittering enligt SVF är att det ska finnas ett snabbspår till utredning för de patienter där det finns en välgrundad misstanke om cancer.

Remitteringsprocessen enligt SVF kan skilja sig åt för olika cancersjukdomar. Denna föreläsning ger ökad kunskap om var du som remittent ska vända dig när det finns välgrundad misstanke om cancer. Här ges generell information om remittering enligt SVF samt en djupdykning i remittering enligt SVF för några av de vanligaste cancersjukdomarna.

Denna föreläsning riktar sig till dig som arbetar och remitterar patienter från primärvården. Du får här tillfälle att tillsammans med sakkunnig distriktsläkare och med andra kollegor diskutera och utbyta erfarenheter om remitteringsprocessen för patienter där kriterier för SVF är uppfyllda.

Innehåll

  • Kortfattad information om SVF.
  • Var hittar man information om de olika SVF-förloppen.
  • Hur man remitterar enligt SVF.
  • Information om den särskilda SVF-remissen.
  • Hur man hittar information om remittering enligt SVF.
  • Djupdykning i remittering enligt SVF för bröstcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer, malignt melanom, lungcancer samt cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

Lärandemål

  • Känna till standardiserade vårdförlopp för cancer.
  • Kännedom om remitteringsprocessen vid SVF samt kännedom om SVF-remisserna.
  • Kännedom om var man kan hitta information om SVF samt information om remittering enligt SVF.

Föreläsare

Personer från kunskapsteamet.

Kostnad

Kostnadsfri

Kontakt

Via e-post: caprim.slso@regionstockholm.se 

APC, AT-läkare, Läkare, Specialistläkare allmänmedicin, ST-läkare, Cancer, Boka-vi-kommer