Webbutbildning: Trauma och PTSD

  • Lärtorget

Kursens vänder sig till dig på husläkarmottagningen som möter patienter som varit med om trauma och kan ha utvecklat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och syftar till att ge grundläggande kunskap om bedömning och behandling.

Målgrupp:

All behandlande personal på husläkarmottagningen. För att kunna tillämpa innehållet i det kliniska arbetet krävs grundläggande utbildning i psykoterapi (tidigare kallad steg 1) med inriktning mot Kognitiv Beteendeterapi (KBT).


Kursansvarig:

Mari von Bahr Bentzer, leg. psykolog, specialist i psykologisk behandling, Gustavsbergs vårdcentral

 

APC, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg