Webbutbildning: Läkarens roll i teamet - utökade insatser för barn och unga

  • Lärtorget

Kursen belyser den roll som läkaren har i teamet som utför utökade insatser för barn och unga. Du får en grundläggande förståelse för hur du som läkare kan stötta övrig personal i vården av barn och unga med psykisk ohälsa.

Målgrupp:

Läkare som ingår i teamet som utför utökade insatser för barn och unga.


Kursansvarig:

Karl Almqvist Simonsson, leg psykolog, Gustavsbergs vårdcentral 

APC, Läkare, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg