FaR vid funktionsnedsättning

 • 2023-09-08

 • 8.15 - 12

 • Digitalt via Teams

Personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada löper ökad risk för ohälsa på grund av otillräcklig fysisk aktivitet. Genom kursen får du kunskap om FaR-metoden och hur den anpassas till personer med funktionsnedsättning samt information och stöd för att hitta aktiviteter.

Kursdatum och tid

8/9 kl. 8:15-12

och

20/10 kl. 8:30-10:30

Anmäl dig senast 18/8

Innehåll

 • Fysisk aktivitet vid intellektuell funktionsnedsättning
 • Fysisk aktivitet vid förvärvad hjärnskada
 • Metoden FaR till ovanstående grupper
 • Information om att välja aktivitet
 • Diskussion och dialog
 • Föreläsningar och diskussioner blandas med egna uppgifter

Lärandemål

 • Känna till FaR-metodens delar
 • Kunna söka aktiviteter på Farledare.se
 • Kunna använda FaR vid intellektuell funktionsnedsättning samt till personer med förvärvad hjärnskada som till exempel efter en stroke

Föreläsare

 • Eva Flygare Wallén, PhD, Specialistsjuksköterska barn och ungdom, anknuten till Karolinska Institutet, forskare vid sektor funktionshinder Östersunds kommun
 • Carmen Wärlinge, specialistsjukgymnast och koordinator kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada Akademiskt primärvårdscentrum
 • Cecilia Berg, fysioterapeut och koordinator kunskapsteam levnadsvanor Akademiskt primärvårdcentrum

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare.

Kursen innehåller förberedande uppgift som ska genomföras innan första kursdagen samt hemuppgift mellan kursdag ett den 8/9 och kursdag två den 20/10. Uppgifterna behöver genomföras för att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig kursen. Uppgifterna, schema samt övrig information skickas ut via mejl till anmälda deltagare ca två veckor innan första kursdagen.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske senast en vecka före start och sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se
Platsen kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Fysisk aktivitet, Levnadsvanor, Stroke - förvärvad hjärnskada, Verksamhetsområde, Levnadsvanor, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator , FaR – fysisk aktivitet på recept