FaR vid funktionsnedsättning

 • 2024-09-04

 • 8.15 - 12

 • Digitalt via Teams

Personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att hitta och komma igång med fysisk aktivitet utanför sjukvården. Personal inom sjukvården behöver erbjuda denna prioriterade patientgrupp stöd. Genom denna kurs får deltagare kunskap om FaR-metoden och hur denna anpassas till personer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus läggs på var och hur aktiviteter hittas.

Kursdatum och tid

4 sept kl 8:15-12
samt
26 sept kl 8:30-11

Anmäl dig senast 14 augusti

Innehåll

 • Intellektuell funktionsnedsättning och fysisk aktivitet
 • Stroke och förvärvad hjärnskada och fysisk aktivitet
 • FaR-metoden
 • Möjligheter: aktiviteter och utbud
 • Utbildningen varvar föreläsning, diskussion, hemuppgifter och intervju.

Lärandemål

 • Känna till FaR-metodens delar
 • Kunna söka aktiviteter på Farledare.se
 • Kunna använda FaR vid intellektuell funktionsnedsättning samt till personer som genomgått stroke eller har förvärvad hjärnskada

Föreläsare

Cecilia Berg, leg fysioterapeut, Akademiskt primärvårdscentrum

Carmen Wärlinge, leg fysioterapeut specialist klinisk neurologi, Akademiskt primärvårdscentrum

Intervju med Rasmus Bergman från Hjärna Tillsammans

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Rehabkoordinator, Sjuksköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Verksamhetschef

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Region Stockholm.

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas av kursansvarig till samtliga deltagare. 

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Fysisk aktivitet, Stroke - förvärvad hjärnskada, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator , FaR – fysisk aktivitet på recept, Universitetsvårdcentral: Liljeholmen, Levnadsvanor