Kunskapsteam: Läkemedel

Behöver ni inspiration att komma vidare med ert förbättringsarbete kopplat till läkemedelsfrågor? APC:s nya läkemedelsteam erbjuder ett helhetsgrepp med fortbildning, uppföljning av förskrivning, nationella riktlinjer, ändrade rekommendationer och mycket mer. Tillsammans identifierar vi problem och går igenom förskrivningsmönster som underlag för diskussion och lokalt förändringsarbete.

Vi är:

Läkemedelsteamet består av informationsläkare, informationsapotekare och sjuksköterska som har gedigen erfarenhet av arbete med läkemedelsfrågor, analys av läkemedelsstatistik och kvalitetsarbete.

Vi gör och erbjuder:

  • Kunskapsteamet gör uppsökande besök på vårdcentraler i regionen kring läkemedelsfrågor.
  • Hjälper till med att identifiera och analysera förbättringsområden och erbjuder återkoppling på verksamhetens förskrivningsmönster och hur man ligger till jämfört med andra, exempelvis när det gäller antibiotikaförskrivning som underlag för diskussion och lokalt förändringsarbete och förbättringspotential.
  • Fortbildar om: aktuella behandlingsfrågor, Kloka listan, Kloka råden,  nationella riktlinjer och rekommendationer i samråd med regionens läkemedelskommitté.
  • Webbinarier om läkemedelsgenomgångar, den webbaserade tjänsten Pascal och dosförpackade läkemedel samt Hänvisningsstöd.
  • I och med sin breda kontaktyta är kunskapsteamet naturlig förmedlare av kontakter mellan vårdcentraler i regionen och APC:s professionsnätverk och övriga ämnesspecifika kunskapsteam samt till regionens läkemedelskommitté och RPO Primärvård.
  • Kunskapsteamet är även stödfunktion inom APC kring läkemedelsfrågor och kvalitetsarbete.

Kontaktpersoner Stockholm Norr

Kontaktpersoner Stockholm Centrum

Marie Schill

Enhetschef: Kvalitetsstöd & fortbildning
Informationsapotekare

Teresa Alton Borgelin

Informationsapotekare (tjänstledig 1/7-31/12/2022)

Kontaktpersoner Stockholm Syd

Informationsläkare

Informationssjuksköterska

Kontaktpersoner Fortbildning Pascal & Dos

Kontaktperson Fortbildning Hänvisningsstödet

Janina Hettman

Distriktssköterska
Verksamhetsstöd eHälsa