Stödmaterial kvalitetsarbete

Här kan du läsa mer om vilket stöd APC erbjuder primärvården kring förbättringsarbete. Ta del av tips, stödmaterial och verktygslådor.

 

 

Workshop för att komma igång med förbättringsarbete

APC bjuder in till digitala work-shops i februari via teams för att underlätta att komma i gång med förbättringsarbete. Planen (del 1) ska vara inlämnad senast 28/2 2024. Boka redan nu in i kalendern de tillfällen och ämnesområden som är av intresse. Länkar till Teams kommer att läggas här inom kort.
01/02: Hjärta-kärl, kl 14.00-15.30   
06/02: Andningsvägar, kl 14.00-15.30 
07/02: Övrigt, kl. 14.00-15.30 
08/02: Diabetes, kl. 14.00-15.30 
14/02: Äldre och läkemedel, kl. 14.00-15.30 

Mall för förbättringsarbete

För att få ersättning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen krävs två steg. Första delen måste vara inskickad senast 28/2 2024. Både del ett och del två måste sen vara inskickade senast 31/1 2025. Se övriga instruktioner i mallen som du kan ladda ner här >>

Verktygslåda: Förbättringsarbete

Här finns verktyg som kan användas i arbetet med att förbättra verksamheter. Verktygen har olika svårighetsgrad, från enkla som kan användas direkt utan större förberedelse eller kostnad till de som kräver mer resurser och tid. 

Verktygslåda: Involvera patienter

Här finns verktyg som kan användas i arbetet med att involvera patienter i förbättringsarbete. Verktygen har olika svårighetsgrad, från enkla som kan användas direkt utan större förberedelse eller kostnad till de som kräver mer resurser och tid.