Rådgivningsstödet webb- och Hänvisningsstödsutbildning

  • 2023-01-24

  • 13 - 15.30

  • Digital via Teams

Denna utbildning vänder sig till sjuksköterskor som bedömer patientens vårdbehov i den initiala vårdkontakten som kan vara i telefonen, digitalt eller på mottagningen.

Att arbeta med rådgivning och bedömning av vårdsökande är ofta svårt. För att komplettera sjuksköterskans yrkeskompetens, erbjuder vi en utbildning som möjliggör mer patientsäkra bedömningar och en ökad trygghet och kunskap för sjuksköterskan. Det finns två digitala rådgivningsstöd till vår hjälp och samtalsprocessen som bedömningsmetodik.

I husläkarmottagningarnas vårdavtal med Region Stockholm finns kravet att använda sig av Hänvisningsstödet, som bygger på Rådgivningsstödet webb, vid hälso- och sjukvårdsrådgivning

Kursdatum och tid

24/1 kl. 13-15:30 

7/2 kl. 13-15:30

7/3 kl. 13-15:30

21/3 kl. 13-15:30

25/4 kl. 13-15:30

9/5 kl. 13-15:30

Medarrangör

HSF

Innehåll

  • Samtalsprocess
  • Rådgivningsstödet webb
  • Hänvisningsstödet
  • Dokumentation

Lärandemål

Efter genomgången utbildning ha kunskap i hur du som sjuksköterska använder dig av Samtalsprocessen, Rådgivningsstödetwebb och Hänvisningsstödet för att göra patientsäkra bedömningar. Rätt vård, på rätt plats, i rätt tid, med rätt kompetens.

Föreläsare

Janina Hettman DSK / utbildare

Barbro Hedlund DSK / utbildare

Målgrupp

Distriktssköterska

Sjuksköterska

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig: Janina Hettman, janina.hettman@regionstockholm.se
tel: 08-123 402 53

Kursadministration: Lena Olsson, lena.ma.olsson@regionstockholm.se
tel: 073-05 05 612

Kommentar

Ni får teamslänken till mötet på förmiddagen på kursdagen

Avbokningsregler

Avbokning via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

APC, Målgrupp, Distriktssköterska, Sjuksköterska, Annat, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Kvalitetsstöd & fortbildning