Välkommen till Jakobsbergs universitetsvårdcentral

Vi är en av tre universitetsvårdcentraler i Region Stockholm. Vårt mål är att skapa en dynamisk miljö där hälso- och sjukvård, fortbildning, utvecklingsarbete, innovation, forskning och pedagogiska uppdrag för studenter integreras - för att göra primärvården ännu bättre för våra patienter.

Som en del av Akademiskt primärvårdscentrum stödjer vi FoUU för hela regionens primärvård, oavsett driftsform.

Vi ska bygga upp en forsknings-och utvecklingsverksamhet, i nära samverkan med Karolinska institutet med flera. Vi ska dessutom erbjuda kvalitetssäkrad fortbildning för primärvårdspersonal, företrädesvis inom ämnesområden som nervsystemets sjukdomar, smärta, sköra äldres hälsa och nutrition.

Vår verksamhet växer och utvecklas, och innehållet på den här sidan kommer successivt att byggas ut.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen för universitetsvårdcentralen.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att främja en primärvård av hög kvalitet!

Thomas Lindgren

Verksamhetschef
Fil. dr
Leg. psykolog
Specialist i psykologisk behandling/psykoterapi
Jakobsbergs universitetsvårdcentral

Lena Lund

Enhetschef: VIL samt Jakobsbergs universitetsvårdcentral
Med. dr
Distriktssköterska