Kvalitetsstöd & fortbildning

Behöver du vässa eller bredda kompetensen inom din profession? Vill ni få inspiration att komma i gång eller vidare med förbättringsarbete? Låt oss hjälpa er att ta nästa steg! Vi erbjuder primärvården olika sorters stöd och aktiviteter. Exempelvis uppsökande besök kring läkemedelsförskrivning, hjälp att ta ut kvalitetsdata och fortbildning för olika professioner i primärvården.

För oss är det en självklarhet att vara lyhörda inför verksamheters utmaningar och behov och de människor vi möter och möta dem där de är. Vi erbjuder stöd med beprövade metoder – hela vägen från idé till genomförande eller genom skräddarsydda enskilda insatser.

Informationsapotekarteam

Vårt informationsapotekarteam erbjuder ett helhetsgrepp om uppföljning av förskrivning, nationella riktlinjer, ändrade rekommendationer i vårdprogram med mera i relation till den egna mottagningens patientunderlag och resultat. Vi arrangerar också föreläsningar om Pascal och Dos, läkemedelsgenomgångar och Hänvisningsstödet.

Allmänläkare

Vårt informationsläkarteam arrangerar gemensamma fortbildningar för primärvårdens allmänläkare inom Stockholmsregionen.

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Våra fortbildningssamordnare arrangerar gemensamma fortbildningar för primärvårdens distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor inom Stockholmsregionen.

Personal i primärvårdsrehab

Vi erbjuder dig som är fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, naprapat och kiropraktor inom primärvårdsrehab i Stockholmsregionen kvalitetssäkrade digitala föreläsningar. Föreläsningarna är både gemensamma och anpassade för olika professioner.

Webbutbildning om läkemedelsgenomgångar

Nu finns en ny kostnadsfri webbutbildning på Lärtorget som ger dig och ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Syftet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling. 

Stödmaterial för kvalitetsarbete

Är du och dina kollegor i startgroparna med 2024 års kvalitetsarbete? Här kan du läsa mer om vilket stöd APC erbjuder primärvården. För att få ersättning från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen krävs två steg. Första delen måste vara inskickad senast 28/2 2024. Både del ett och del två måste sen vara inskickade senast 31/1 2025. Se övriga instruktioner i mallen som du kan ladda ner här. Ta även del av tips, film, tidigare kvalitetsarbeten och verktygslådor. 

Till stödmaterial >> 

”Omvårdnad gör skillnad” - digitalt kompetensstöd för dig som vårdar sköra äldre

Ta del av vägledning om omvårdnad och annan icke-farmakologisk behandling viktiga för äldre personers hälsa och välbefinnande.