Kvalitetsstöd & fortbildning

Behöver du vässa eller bredda kompetensen inom din profession? Vill ni få inspiration att komma i gång eller vidare med förbättringsarbete? Låt oss hjälpa er att ta nästa steg! Vi erbjuder primärvården olika sorters stöd och aktiviteter. Exempelvis uppsökande besök kring läkemedelsförskrivning, hjälp att ta ut kvalitetsdata, årliga kvalitetskonferenser och fortbildning.

För oss är det en självklarhet att vara lyhörda inför verksamheters utmaningar och behov och de människor vi möter och möta dem där de är. Vi erbjuder stöd med beprövade metoder – hela vägen från idé till genomförande eller genom skräddarsydda enskilda insatser.

Kunskapsteam: Läkemedel

Kunskapsteamet erbjuder ett helhetsgrepp om uppföljning av förskrivning, nationella riktlinjer, ändrade rekommendationer i vårdprogram med mera i relation till den egna mottagningens patientunderlag och resultat. Vi arrangerar också föreläsningar om Pascal och Dos, läkemedelsgenomgångar och Hänvisningsstödet.

Allmänläkare

Våra lokala fortbildningssamordnare arrangerar gemensamma fortbildningar och lokala kvalitetsdagar för primärvårdens allmänläkare inom Stockholmsregionen.

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Våra fortbildningssamordnare arrangerar gemensamma fortbildningar och kvalitetsdagar för primärvårdens distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor inom Stockholmsregionen.

Personal i primärvårdsrehab

Våra fortbildningssamordnare arrangerar fortbildningar och kvalitetsdagar för primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer/socionomer inom Stockholmsregionen.

Geriatriker & sjuksköterskor i äldrevård

I samarbete med de geriatriska klinikerna i Region Stockholm samordnar vi nätverk med digitala fortbildningar för geriatriker och sjuksköterskor inom geriatrik och äldrevård.

Stödmaterial för kvalitetsarbete

Är du och dina kollegor i startgroparna med 2023 års kvalitetsarbete? Här kan du läsa mer om vilket stöd APC erbjuder primärvården. Ta del av tips, film, tidigare kvalitetsarbeten och verktygslådor. 

Ladda ner mall att fylla i >>
Till övrigt stödmaterial >>