Kvalitetsstöd & fortbildning

Behöver du vässa eller bredda kompetensen inom din profession? Vill ni få inspiration att komma i gång eller vidare med förbättringsarbete? Låt oss hjälpa er att ta nästa steg! Vi erbjuder primärvården olika sorters stöd och aktiviteter. Exempelvis uppsökande besök kring läkemedelsförskrivning, hjälp att ta ut kvalitetsdata, årliga kvalitetskonferenser och fortbildning.

För oss är det en självklarhet att vara lyhörda inför verksamheters utmaningar och behov och de människor vi möter och möta dem där de är. Vi erbjuder stöd med beprövade metoder – hela vägen från idé till genomförande eller genom skräddarsydda enskilda insatser.

Kunskapsteam: läkemedel

Vi erbjuder ett helhetsgrepp om uppföljning av förskrivning, nationella riktlinjer, ändrade rekommendationer i vårdprogram med mera i relation till den egna mottagningens patientunderlag och resultat. Vi arrangerar också föreläsningar om Pascal och Dos, läkemedelsgenomgångar och Hänvisningsstödet.

Allmänläkare

Våra lokala fortbildningssamordnare arrangerar gemensamma fortbildningar och lokala kvalitetsdagar för primärvårdens allmänläkare inom Stockholmsregionen.

Distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor

Våra fortbildningssamordnare arrangerar gemensamma fortbildningar och kvalitetsdagar för primärvårdens distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor inom Stockholmsregionen.

Primärvårdsrehab

Våra fortbildningssamordnare arrangerar fortbildningar och kvalitetsdagar för primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer/socionomer inom Stockholmsregionen.

Webbutbildning

Nu finns en ny kostnadsfri webbutbildning på Lärtorget som ger dig och ditt team stöd och vägledning i arbetet med läkemedelsgenomgångar. Syftet är att minska antalet fel i läkemedelslistor, förebygga läkemedelsrelaterade problem och öka kvaliteten på patienters läkemedelsbehandling. 

Stödmaterial

Här kan du läsa mer om vilket stöd APC erbjuder primärvården kring förbättringsarbete. Ta del av tips, stödmaterial och verktygslådor. 

Uppskattad satsning på läkemedelskvalitet nu del av APC!

Evidensbaserat kunskapsstöd kring läkemedelsfrågor, fortbildning och kvalitetsuppföljning med uppsökande verksamhet av i första hand informationsapotekare och informationsläkare. Från den hösten 2021 är det ett viktigt tillskott och del av APC.

Kunskapslyft om förändringsresan

Att stötta förbättringsarbete genom hela förändringsresan – från förberedelser och genomförande till implementering och utvärdering kräver både kunskap och lyhördhet. Det menar Rita Fernholm och Carmen Wärlinge på APC. Här berättar de om hur de internutbildar kollegor samt ger tips om användbara verktyg och framgångsfaktorer för lyckat kvalitetsarbete.