Fortbildning

Fortbildning & kvalitetsstöd

Akademiskt primärvårdscentrum erbjuder fortbildning, kvalitetsstöd och implementering av evidensbaserad kunskap utifrån primärvårdens perspektiv. 

Ämnen:

Nätverk för professioner: