Fortbildning

Fortbildning

Verksamhetsområdena Soma, Levnadsvanor, Psyke, Våld i nära relationer samt Kvalitetsstöd & fortbildning

APC erbjuder fortbildning inom många ämnen, för många olika yrkeskategorier. Aktiviteterna är interprofessionella, ämnesvisa eller yrkesspecifika. Vi skräddarsyr också fortbildning efter beställning och kan arrangera på den plats du önskar.

Interprofessionellt

Inom fem verksamhetsområden finns ämnesspecifika interprofessionella kunskapsteam som erbjuder och ger stöd kring fortbildning. Klicka på rubrikerna för att läsa mer och hur du kan komma i kontakt.

Intraprofessionellt

Med lokala fortbildnings- och kvalitetssamordnare stöttas fortbildning yrkesvis och även övergripande. Det handlar om allt från att arrangera fortbildning och konferenser till att lära ut beprövade metoder för förbättringsarbete, ge stöd i att gå igenom kvalitetsdata och att tolka den. Mer om deras arbete och kontaktuppgifter hittar du till vänster i menyn på denna sida under rubriken "Fortbildning".