Sjuksköterskor & undersköterskor

Fortbildning och professionell utveckling (FPU) för distriktsköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor drivs och samordnas av en FPU-ledare. FPU-ledaren stödjer och samordnar lokala fortbildningssamordnare, samt samverkar med kunskapsteamen och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården.

De lokala fortbildningssamordnarna ansvarar sedan för att arrangera fortbildning såväl digitalt som fysiskt. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor.

Sjuksköterskenätverket

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla sjuksköterskor och distriktsköterskor i Region Stockholm, med möjlighet att ställa frågor. På eftermiddagen sista torsdagen varje månad.

Undersköterskenätverket

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla undersköterskor i Region Stockholm, med möjlighet att ställa frågor.

Distriktssköterskedagen

Centralt belägen fysisk fortbildningsdag för kvalitetsintresserade distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvården i Stockholm. Med intressanta och högaktuella teman, föreläsningar och diskussioner, uppföljning av lokal följsamhet till riktlinjer och läkemedelsanvändning och goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor på andra vårdcentraler i regionen.

Distriktssköterskedagen ht-22


Kontakt

FPU-ledare sjuksköterskor

Christina Sandlund

FPU-ledare distriktssköterskor/sjuksköterskor
Distriktssköterska
Koordinator
Med. dr

Samordnare sjuksköterskor Stockholm Norr

Charlotte Ivarsson

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

Jenny Mörnberg

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Distriktssköterska

Samordnare sjuksköterskor Stockholm Centrum

Pernilla Alencar Siljehag

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

Samordnare sjuksköterskor Stockholm Syd

Christina Bini

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

FPU-ledare undersköterskor

Maria Hjerpe

FPU-ledare
undersköterska