Distriktssköterskor, sjuksköterskor & undersköterskor

Vi erbjuder fortbildning och professionell utveckling för alla distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm oavsett huvudman. Aktiviteterna arrangeras av professionella fortbildningssamordnare i samverkan med APC:s kunskapsteam och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer.

Fortbildningssamordnarna arrangerar löpande fortbildningar såväl digitalt som fysiskt. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor. Kontakta någon av våra fortbildningssamordnare redan idag för att få veta mer om våra aktiviteter, eller anmäl dig direkt nedan eller via vår kurskatalog >>

Omvårdnadsnätverken

Den kontinuerliga fortbildningsverksamheten till omvårdnadspersonalen i Region Stockholm utgörs av tre nätverk; sjuksköterskenätverket, undersköterskenätverket samt nätverket Update geriatrisk omvårdnad. Vi samarbetar nära för att alla ska ha möjlighet att gå på varandras fortbildningar. Nätverkens respektive program hittar ni nedan.

Kontakta gärna fortbildningssamordnarna om du har några frågor, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

En gång per termin anordnar vi tillsammans ”Omvårdnadsdagen”. En heldagskonferens för dig som arbetar med omvårdnad i primärvården.

Omvårdnadsdagen

Centralt belägen fysisk heldagskonferens för kvalitetsintresserade distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvården i Region Stockholm. Programmet utgörs av intressanta och högaktuella teman, föreläsningar och diskussioner med fokus på vårdkvalitet och professionsutveckling. Mingel och informativa utställningar i pauserna gör det möjligt att utbyta erfarenheter med kollegor från andra vårdcentraler i regionen. 

Sjuksköterskenätverket och undersköterske nätverket

Torsdagar mellan ca kl. 13.00 – 14.30 erbjuder vi digitala föreläsningar eller fysiska workshops. Målgruppen är sjuksköterskor/distriktssköterskor och/eller undersköterskor som arbetar i region Stockholms primärvård.
Höstens fortbildningsprogram hittar ni längre ner på denna sida. Observera att några av våra fortbildningar är professionsspecifika.

 

Nätverket Update geriatrisk omvårdnad

Digitala fortbildningar för alla sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor i Region Stockholm som arbetar med och nära den äldre patienten i geriatriken, SÄBO och hemsjukvården. Föreläsningarna äger rum på tisdagar varje vecka kl 14.00 – 16.00.

Datum, teman och anmälan hittar du här >> 

Höstens program

Sjuksköterskenätverket och undersköterskenätverket

Nätverket Update geriatrisk omvårdnad

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos och Pascal - Digitala lunchföreläsningar om aktuella frågeställningar

Huvudsaklig målgrupp är allmänläkare, geriatriker och sjuksköterskor. Våra kontaktpersoner för Pascal & Dos hittar du på sidan Läkemedel.

 

Kontakt: Fortbildningssamordnare sjuksköterskor

Christina Bini

Koordinator FPU
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

Annika Fanger

Vårdutvecklingsledare
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

Kontakt: Fortbildningssamordnare undersköterskor

Marie Hjerpe

Fortbildningssamordnare
Undersköterska

Kontakt: Fortbildningssamordnare geriatrik