Sjuksköterskor & undersköterskor

Vi erbjuder fortbildning och professionell utveckling för alla sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm. Aktiviteterna arrangeras av professionella fortbildningssamordnare i samverkan med APC:s kunskapsteam och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer.

Fortbildningssamordnarna arrangerar löpande fortbildningar såväl digitalt som fysiskt. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor. Kontakta någon av våra fortbildningssamordnare redan idag för att få veta mer om våra aktiviteter, eller anmäl dig direkt nedan eller via vår kurskatalog >>

Distriktssköterskedagen

Centralt belägen fysisk fortbildningsdag för kvalitetsintresserade distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i primärvården i Stockholm. Med intressanta och högaktuella teman, föreläsningar och diskussioner, uppföljning av lokal följsamhet till riktlinjer och läkemedelsanvändning och goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor på andra vårdcentraler i regionen. 


Sjuksköterskenätverket

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla sjuksköterskor och distriktssköterskor i Region Stockholm, med möjlighet att ställa frågor. På eftermiddagen sista torsdagen varje månad. Anmäl dig här:

Kontakt: Fortbildningssamordnare sjuksköterskor

Christina Sandlund

FPU-ledare distriktssköterskor/sjuksköterskor
Distriktssköterska
Koordinator
Med. dr

Charlotte Ivarsson

Koordinator
Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska

Jenny Mörnberg

AKA
AVC Norrtälje/TioHundra
Distriktssköterska


Undersköterskenätverket

Digitala eller fysiska fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla undersköterskor i Region Stockholm, med möjlighet att ställa frågor. Kontakta fortbildningssamordnaren om du har några frågor eller vill vara med på sändlistan.

Kontakt: Fortbildningssamordnare undersköterskor

Marie Hjerpe

Fortbildningssamordnare
Undersköterska


Update geriatrisk omvårdnad

Digitala fortbildningar med intressanta och högaktuella teman för alla sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor i Region Stockholm som arbetar med och nära den äldre patienten i geriatriken, SÄBO och hemsjukvården. Dubblerade föreläsningar två gånger i månaden med goda möjligheter att ställa frågor. Kontakta fortbildningssamordnaren om du har några frågor. Datum, teman och anmälan hittar du här >>


Kontakt: Fortbildningssamordnare geriatrik