Distriktssköterskor, sjuksköterskor & undersköterskor

Vi erbjuder fortbildning för alla distriktssköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm oavsett huvudman. Aktiviteterna arrangeras av fortbildningssamordnare i samverkan med APC:s övriga medarbetare och viktiga aktörer inom kunskapsstyrningen gällande fortbildning och kvalitetsutveckling i primärvården. Innehållet i fortbildningen kvalitetssäkras utifrån evidensbaserade principer.

Våra fortbildningssamordnare arrangerar löpande fortbildningar såväl digitalt som fysiskt. De bevakar behov och önskemål i sin del av Stockholm genom att bygga upp och underhålla ett kontaktnät med kollegor.

Den kontinuerliga fortbildningsverksamheten till omvårdnadspersonalen i Region Stockholm utgörs av två nätverk; Omvårdnadsnätverket med fokus på primärvården och Äldreomsorgsnätverket för personal som vårdar den äldre patienten. Vi samarbetar nära för att våra respektive fortbildningar ska bli tillgängliga för alla.

Kontakta gärna fortbildningssamordnarna om du har några frågor, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Nätverkens program hittar ni nedan där kan du också anmäla dig direkt till våra fortbildningar.

 

Omvårdnadsnätverket

Torsdagar mellan ca kl. 13.00 – 14.30 erbjuder vi digitala föreläsningar eller fysiska workshops. Målgruppen är sjuksköterskor, distriktssköterskor och/eller undersköterskor som arbetar i region Stockholms primärvård.

Fortbildningsprogrammet hittar ni längre ner på denna sida. Observera att några av våra fortbildningar är professionsspecifika, flertalet vänder sig till samtliga omvårdnadsprofessioner.

 

Äldreomsorgsnätverket

Digitala fortbildningar för alla sjuksköterskor, undersköterskor och distriktssköterskor i Region Stockholm som arbetar med och nära den äldre patienten i geriatriken, SÄBO och hemsjukvården. Föreläsningarna äger rum på tisdagar varje vecka kl 14.00 – 16.00.

Vårens program

Omvårdnadsnätverket

Äldreomsorgsnätverket

29/2 kl. 13.00 - 14.30
Alarmsymptom samt allvarliga och ospecifika symptom vid cancersjukdom>>

20/2 kl.14.00 - 16.00
Nutrition - Hur stöttar du personer med undernäring och dålig aptit>>

7/3 kl. 13.00 - 16.00
Svårläkta sår>>

5/3 kl. 14.00 - 16.00
Palliativ vård>>

14/3 kl. 13.00 - 14.30
Barnobesitas och familjestödsprogram>>

12/3 kl. 14.00 - 16.00
Njursvikt - hos den sköra patienten>>

28/3 kl. 13.00 - 14.30
Primärvårdssjuksköterska med uppdrag psykisk ohälsa>>

19/3 kl.14.00 - 16.00
Icke farmakologiska behandlingsmetoder>>

11/4 13.00 - 14.30
Våld i nära relationer - ett högaktuellt samhällsproblem>>

2/4 kl. 14.00 - 16.00
Antibiotikaresistens>>

25/4 kl.13.00 - 14.30
Urinvägsbesvär i primärvård symtom,behandling av UVI,KAD och ABU>>

9/4 kl. 14.00 - 16.00
Sömn och sömnsvårigheter hos äldre>>

16/5 kl. 13.00 - 15.00
Antibiotikaresistens i klinisk vardag för sjuksköterskor i öppenvård>>

16/4 kl.14.00 - 16.00
Munhälsa med ROAG>>

23/5 kl. 13.00 - 14.30
Sjuksköterskor med förskrivningsrätt - Vad kan jag förskriva och när>>

22/4 kl. 14.00 - 16.00
Vårdrelaterade infektioner>>

30/5 kl.13.00 -14.30
Hur arbetar vi vid en särskild händelse>>

7/5 kl. 14.00 - 16.00
Alarmsymptom vid cancer samt cancerrehabilitering>>

 

14/5 kl.14.00 - 16.00
Urinvägsbesvär - UVI,KAD och ABU>>

 

28/5 kl.14.00 - 16.00
Svårläkta sår>>

 

4/6 kl.14.00 - 16.00
Bra att veta om Venacesser>>

 

Vill du hitta ännu fler fortbildningar från APC, gå in i vår kurskatalog >>

Dos och Pascal - Digitala lunchföreläsningar om aktuella frågeställningar

Huvudsaklig målgrupp är allmänläkare, geriatriker och sjuksköterskor. Våra kontaktpersoner för Pascal & Dos hittar du på sidan Läkemedel.

 

Kontakt: Fortbildningssamordnare sjuksköterskor

Christina Bini

Fortbildningssamordnare
Distriktssköterska
Doktorand

Kontakt: Fortbildningssamordnare undersköterskor

Kontakt: Fortbildningssamordnare Äldreomsorgsnätverket