Diabetes i hemsjukvården

 • Boka vi kommer

I hemsjukvården möter vi ofta personer med diabetes, framförallt typ 2-diabetes men numera oftare även typ 1-diabetes. Patientgruppen är många gånger skör och multisjuk. Hur ska man tänka när det gäller höga, låga och svängande blodsockervärden? Vad ska man reagera på och hur ska man agera? Ofta står du där ensam hos den äldre och har säkert bråttom vidare och att fatta beslut är inte alltid lätt. Har ni i ert hemsjukvårdsteam funderat på att ni behöver uppdatera era kunskaper om diabetes med fokus på de äldre? Då får ni gärna boka ett kostnadsfritt fortbildningstillfälle.

Innehåll

 • Föreläsningen utgår från aktuell forskning och Nationellt vårdprogram Äldre och diabetes 
 • Diabetes typ 1 och typ 2. Kort repetition  
 • Vad skiljer den äldre multisjuka mot yngre med diabetes? 
 • Målvärden  
 • Hyper- och hypoglykemi 
 • Blodsockermätning  
 • Läkemedelsbehandling 
 • Akuta komplikationer och patientsäkerhet 
 • Fallbeskrivningar 

Lärandemål

 • Ökad kunskap och beredskap för att möta äldre med diabetes i hemsjukvården.

Kostnad

Kostnadsfri

APC, Diabetes - endokrinologi , Äldres hälsa - multisjuka, Boka-vi-kommer