6. Webbutbildning: Cancerrehabilitering för dig i primärvård

Denna utbildning riktar sig till dig i primärvården som möter patienter med cancer och beskriver hur du kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling. Syftet med denna webbutbildning är att skapa trygghet för dig i primärvården att ta emot patienter i samband med eller efter cancer och cancerbehandling.

Direktlänk till webbutbildningen >>


Kursdatum och tid

Webbutbildning när det passar dig, beräknad tidsåtgång ca 2 tim.

Så går det till

 • Börja med att svara på enkätfrågorna
 • Webbutbildningen tar totalt cirka 2 timmar och består av 4 delar
 • Gå webbutbildningen i valfri ordning
 • Använd den gärna som en resurs och kunskapsbank att komma tillbaka till
 • När hela utbildningen är genomförd finns möjlighet att skriva ut ett intyg
 • Avsluta med att svara på utvärderingen

Syfte

Genom en generell utbildning om cancerrehabilitering samt rehabilitering för de vanligaste behandlingsmetoderna samt dess biverkningar, skapa trygghet för primärvården att ta emot patienter i samband med eller efter cancer.

 • Kunskap och förståelse
  - Ökad kunskap kring sena biverkningar av strålbehandling, cytostatika, operation samt immunterapi.
  - Ökad kunskap kring effekterna av fysisk aktivitet under och efter cancerbehandling.
  - Ökad kunskap om cancerrelaterad fatigue och dess behandlingsformer
   
 • Färdighet och förmåga
  - Göra kopplingen till att problemet/symptomet är relaterat till cancer samt att kunna ta nästa steg i processen
  - Vilka sena effekter kan de titta efter som är relaterat till cancerbehandling?
  - Enklare och snabbare kunna identifiera cancerrelaterade besvär/problem
   
 • Värdering och förhållningssätt
  - Personal inom primärvården skall känna sig trygg i att möta och behandla patienter som behandlats för cancer.

Målgrupp

Personal inom primärvåden som möter patienter med cancer.

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Övrigt

Webbutbildningen ges på Lärtorget. 

APC, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Student, Undersköterska, Cancer, Rehabkoordinator , Webbutbildning