Utveckling

APC arbetar på olika sätt för att bidra till primärvårdens utveckling i Region Stockholm både med tidsbegränsade projekt och långsiktiga samarbeten tillsammans med andra aktörer. Vi erbjuder även stöd och utbildningar åt verksamheter i att bygga en struktur för kontinuerligt och systematiskt förbättringsarbete.

 

Här presenteras ett axplock av våra utvecklingsprojekt

Fler utvecklingsprojekt hittar du till vänster i menyn på denna sida och i vår projektkatalog.

Två medarbetare på Liljeholmens vårdcentral

Genomlysning gav resultat

Med engagerad personal, bra struktur, tydligt individfokus och arbete med kvalitetsdata ligger Liljeholmens vårdcentral i framkant med behandling och tidig upptäckt av typ 2-diabetes. Arbetsmodellen DiaCert har använts som stöd i förbättringsarbetet.

Marina och Kaija från APC lär ut DiaCert

Smart och mer jämlik diabetesvård med DiaCert

Som stöd i arbetet med att utveckla diabetesvården erbjuds modellen DiaCert primärvårdens personal i Region Stockholm. Hittills har den använts på 45 vårdcentraler. Bättre blodsockernivåer på personer med typ-2 diabetes, fler bedömningar av fotstatus, tydligare ansvarsfördelning och stärkt teamarbete är några resultat.

LenLundh

Bli tobaksfri på nytt sätt med recept!

För att hjälpa fler människor som mår psykiskt dåligt att sluta snusa och röka provas nu om tobaksavvänjning på recept (TOR) kan vara ett bra stöd. Verksamheter inom primärvården som vill använda behandlingsmetoden kan redan nu anmäla sitt intresse.

Kulturella aktiviteter för ungdomar

Må bra med kultur

För att förebygga psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande har ordination av kultur prövats under hösten 2019. Farsta, Botkyrka och Norrtälje var först ut. De första resultaten ser lovande ut.