Diabetes för ST-läkare i allmänmedicin FULLBOKAD

 • 2022-09-28

 • 8.30 - 16

 • Digitalt via Teams

Utbildningen är full. Du kan ställa dig i kö för att få plats vid eventuellt avhopp.

Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin.

Kursdatum och tid

28-29 sep kl. 08.30-16.00 Anmäl dig senast 21 september.

Innehåll

 • Diagnostik och läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes
 • Diabetessjuksköterskans roll i diabetesteamet
 • Kostens betydelse vid diabetes
 • Diabeteskomplikationer
 • Diabetiska fotsår
 • Preventiv medicinsk fotvård
 • Diskussion med patientfall

Lärandemål

Kunskap och förståelse för:

 • olika etiologi till diabetes
 • sjukdomsmanifestationer och komplikationer
 • tillämpning av evidensbaserad behandling av diabetes enligt svenska riktlinjer
 • bedömning av laboratorievärden av betydelse för handläggning
 • personcentrerat förhållningssätt

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kostnad

2400 kr exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas ut av kursansvarig till anmälda deltagare

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

 

APC, Målgrupp, ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog