Diabetes för ST-läkare i allmänmedicin

 • 2022-05-04

 • 8.30 - 16

 • Digitalt via Teams

Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!

Kursdatum och tid

4-5 maj kl. 08.30-16.00 Anmäl dig senast 27 april

eller

28-29 sep kl. 08.30-16.00 Anmäl dig senast 21 september

 

Innehåll

 • Diagnostik och läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes
 • Diabetessjuksköterskans roll i diabetesteamet
 • Kostens betydelse vid diabetes
 • Diabeteskomplikationer
 • Diabetiska fotsår
 • Preventiv medicinsk fotvård
 • Diskussion med patientfall

Lärandemål

Kunskap och förståelse för:

 • olika etiologi till diabetes
 • sjukdomsmanifestationer och komplikationer
 • tillämpning av evidensbaserad behandling av diabetes enligt svenska riktlinjer
 • bedömning av laboratorievärden av betydelse för handläggning
 • personcentrerat förhållningssätt

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kostnad

2400 kr exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas ut av kursansvarig till anmälda deltagare

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

 

APC, Målgrupp, ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog