Diabetes för ST-läkare i allmänmedicin

 • 2023-02-20

 • 8.30 - 16

 • Digitalt via Teams

För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall andra diabetesläkemedel och/eller insulin utöver metformin.

Kursdatum och tid

Nya datum för 2023

20-21 februari kl. 8.30-16.00 (Fullbokad men det går att anmäla sig för att hamna på reservlistan)

eller

15-16 maj kl. 8.30-16.00

eller

18-19 september kl. 8.30-16.00

Innehåll

 • Diagnostik och läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes
 • Diabetessjuksköterskans roll i diabetesteamet
 • Kostens betydelse vid diabetes
 • Diabeteskomplikationer
 • Diabetiska fotsår
 • Preventiv medicinsk fotvård
 • Diskussion med patientfall

Lärandemål

Kunskap och förståelse för:

 • olika etiologi till diabetes
 • sjukdomsmanifestationer och komplikationer
 • tillämpning av evidensbaserad behandling av diabetes enligt svenska riktlinjer
 • bedömning av laboratorievärden av betydelse för handläggning
 • personcentrerat förhållningssätt

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kostnad

2400 kr exklusive moms

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Länk till Teams skickas ut av kursansvarig till anmälda deltagare

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften (kostnadsfria kurser
500 kr, exklusive moms). Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig. Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).
Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, ST-läkare, Ämne, Diabetes - endokrinologi , Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog