AT-läkare

Våra studierektorer deltar som stödfunktion tillsammans med andra AT-aktörer i urval, placering, introduktion och utbildning av cirka 290 AT-läkare.

AT-läkarna anställs i blockförordnande på Södertälje sjukhus, Karolinska sjukhuset i Solna/Huddinge, Södersjukhuset, Capio Sankt Görans sjukhus, Danderyds Sjukhus och Norrtälje sjukhus.

Till varje sjukhus finns kopplade geografiska primärvårdsområden med ansvarig studierektor som du finner mer information om nedan.