Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

 • 2024-08-20

 • 11 - 12.30

 • Digitalt via Teams

Fokus under kurstillfället är hur vi i primärvården kan bedöma personers aktivitetsnivå och dokumentera detta samt vilka insatser som kan göras för att stödja en person till ökad aktivitet. Även principer och grundbegrepp inom fysisk aktivitet gås igenom.

Otillräcklig fysisk aktivitet ökar risken för ohälsa. Fysisk aktivitet kan användas både förebyggande och behandlande. Att förändra ett beteende kan vara svårt men effekten när personen lyckas är oftast mycket god.

Kursdatum och tid

Kursen har bytt namn från "Fysisk aktivitet i primärvården"

 • 20/8 kl. 11-12:30
 • 24/10 kl. 9-10:30
 • 11/12 kl. 11-12:30

Anmäl dig senast två dagar innan.

Innehåll

 • Bedöma och dokumentera fysisk aktivitet
 • Interventioner för att stödja personer till ökad fysisk aktivitet
 • Begrepp och principer inom fysisk aktivitet
 • Rådgivande samtal om fysisk aktivitet

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna:

 • Kunna bedöma och dokumentera aktivitetsnivå
 • Kunna redogöra för olika interventioner för att stödja personer till ökad fysisk aktivitet
 • Känna till innehåll och upplägg för rådgivande samtal om fysisk aktivitet. 

Målgrupp

Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin,
Specialistläkare annan, ST-läkare, Verksamhetschef, i primärvården, Region Stockholm

Föreläsare

Cecilia Berg, vårdutvecklingsledare FaR, Akademiskt primärvårdscentrum

Kostnad

Kostnadsfri 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig
rätten att ställa in kurser med för att få anmälda
(senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till
lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller ta bort registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, AT-läkare, Dietist, Distriktssköterska, Kurator, Logoped, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , ST-läkare, Verksamhetschef, Ämne, Fysisk aktivitet, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Digital utbildning (Teams/Zoom), Rehabkoordinator