Webbutbildning: Att leda husläkarmottagningen i arbetet med psykisk hälsa

  • Lärtorget

Grundläggande kunskap om kraven på kompetens och organisation som husläkarmottagningen behöver för uppdraget att arbeta med psykisk hälsa.

Målgrupp:

Verksamhetschef och ledning på husläkarmottagningen


Kursansvarig:

Kersti Ejeby, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef Gustavsbergs vårdcentral

APC, Verksamhetschef, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg