Webbutbildning: Psykiatrisk diagnostik - grundkurs

  • Lärtorget

Grundläggande om psykiatrisk diagnostik och översiktlig kunskap om diagnostik inom de vanligaste psykiatriska problemområdena i primärvården.

Målgrupp:

Sjuksköterska, läkare, verksamhetschef, psykolog och samtalsbehandlare


Kursansvarig:

Mats Adler, med. dr, specialist i psykiatri och allmänmedicin, Psykiatri Sydväst 

APC, Distriktssköterska, Läkare, Psykolog, Sjuksköterska, Specialistläkare allmänmedicin, Specialistläkare annan , Undersköterska, Verksamhetschef, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg