2. Webbutbildning: Introduktion till Familjestöd

  • Lärtorget

Den här webbutbildningen har tagits fram för att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården i arbetet med barn och ungdomar som har ohälsosamma matvanor eller som är otillräckligt fysiskt aktiva. Kursen ger en introduktion till insatsen Familjestödsprogram.

Innehåll

Kursen består av text, bilder, filmer, animeringar, reflektioner och quiz.

Kursen behandlar områdena:

  • viktiga bakgrundsfaktorer
  • matvanor
  • fysisk aktivitet
  • samtal med barn och föräldrar
  • extramaterial med bland annat sömn

Lärandemål

Efter utbildningen kan du:

  • Ge exempel på faktorer som kan leda till ökad risk för ohälsosamma levnadsvanor
  • Ge exempel på hur ett samtal om levnadsvanor kan inledas med barn och föräldrar
  • Ge exempel på material som kan användas i samtalet
  • Redogöra för varför det är viktigt att uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor hos barn

Målgrupp

Alla hälso- och sjukvårdsanställda.

Kommentar

Länk till kursen (interna katalogen) för dig som jobbar i SLSO:

https://lartorget.sll.se/luvitportal/activities/onlinecoursedetails.aspx?inapp=1&courseid=7564

Länk till den publika/öppna katalogen för dig som inte jobbar i SLSO:

https://lartorget.sll.se/luvitportal/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=7572

(Obs! klicka på Gå till kurs, inte logga in)

 

APC, Målgrupp, Alla, Ämne, Fysisk aktivitet, Mat, Motiverande samtal, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Webbutbildning