Våld i nära relationer

Enheten arbetar med att förse hälso- och sjukvård samt tandvård med kunskap om våld i nära relationer i syfte att öka personalens beredskap i mötet med vuxna och barn som är, eller har varit utsatta för våld av närstående. Att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt för våld och veta hur processen för fortsatt omhändertagande ser ut är därför centralt.

Collage Ny webbutbildning

Webbutbildning med fokus på våldsutsatthet och hälsa

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i att upptäcka våld i nära relationer samt ge professionellt stöd och behandling. Den 11 maj lanseras en ny webbutbildning − speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård.
− Utbildningen är efterfrågad och unik, främst för det tydliga fokuset på våldsutsatthet och hälsa. Efter de senaste veckornas rapportering om att fem kvinnor blivit mördade av personer i sin närhet känns satsningen extra angelägen, säger Ylva Elvin Nowak från APC.

Vi vill

  • Bidra till att förebygga ohälsa och främja hälsa hos människor som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer och som uppsöker vård oavsett orsak.
  • Bidra till öka kunskapen hos personal om våld i nära relationer så att de i högre grad och ställer frågor vid misstanke om våld.
  • Bidra till att samordna hälso- och sjukvårdens resurser inom området.

Vi gör

  • Utvecklar, genomför och följer upp utbildningar, workshops och handledning.
  • Är ett verksamhetsstöd vid implementering av aktuella riktlinjer.
  • Verkar som expertstöd för hälso, sjukvård- och tandvård inom Stockholms läns landsting, oavsett driftsform.
  • Tar fram evidensbaserad kunskap och arbetar med metodutveckling.
  • Samordnar hälso- och sjukvårdens resurser inom området.
  • Arbetar med kommunikation och informationsspridning.
  • Samverkar med myndigheter, organisationer, kommuner och landsting.

Regionalt vårdprogram

Här finns vårdprogrammet, uppdaterat juni 2020, mot våld i nära relationer som stöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården:

 

Kontakt

Ylva Elvin Nowak

Bitr. verksamhetschef
Enhetschef: Våld i nära relationer samt Psyke & Rehab och Verksamhetsstöd
Leg. psykoterapeut
Fil. dr

Övriga medarbetare

Mia Barimani

Leg. barnmorska
Professor

Lovisa Ahlund

Vårdutvecklingsledare
Leg. psykolog

Malin Nuss

Vårdutvecklingsledare
Sjukgymnast