Våld i nära relationer

Verksamhetsområdet arbetar med att förse hälso- och sjukvård samt tandvård med kunskap om våld i nära relationer i syfte att öka personalens beredskap i mötet med vuxna och barn som är, eller har varit utsatta för våld av närstående. Att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt för våld och veta hur processen för fortsatt omhändertagande ser ut är därför centralt.

Collage Ny webbutbildning

Webbutbildning med fokus på våldsutsatthet och hälsa

Våld i nära relationer − ett högaktuellt samhällsproblem. Nu finns en kostnadsfri webbutbildning speciellt framtagen för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Den ger ökad kunskap om våld i nära relationer och hur du på bästa sätt kan ge våldsutsatta professionellt stöd och behandling.

Vi vill

  • Bidra till att förebygga ohälsa och främja hälsa hos människor som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer och som uppsöker vård oavsett orsak.
  • Bidra till öka kunskapen hos personal om våld i nära relationer så att de i högre grad och ställer frågor vid misstanke om våld.
  • Bidra till att samordna hälso- och sjukvårdens resurser inom området.

Vi gör

  • Utvecklar, genomför och följer upp utbildningar, workshops och handledning.
  • Är ett verksamhetsstöd vid implementering av aktuella riktlinjer.
  • Verkar som expertstöd för hälso, sjukvård- och tandvård inom Stockholms läns landsting, oavsett driftsform.
  • Tar fram evidensbaserad kunskap och arbetar med metodutveckling.
  • Samordnar hälso- och sjukvårdens resurser inom området.
  • Arbetar med kommunikation och informationsspridning.
  • Samverkar med myndigheter, organisationer, kommuner och landsting.

Regionalt vårdprogram

Här finns vårdprogrammet, uppdaterat juni 2020, mot våld i nära relationer som stöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården:

 

Kontakt