Våld i nära relationer

Enheten arbetar med att förse hälso- och sjukvård samt tandvård med kunskap om våld i nära relationer i syfte att öka personalens beredskap i mötet med vuxna och barn som är, eller har varit utsatta för våld av närstående. Att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt för våld och veta hur processen för fortsatt omhändertagande ser ut är därför centralt.

Collage Ny webbutbildning

Ambulanspersonal lär mer om våld i nära relation

Enheten Våld i nära relationer vid APC utbildar runt 600 anställda inom ambulanssjukvården för att bli mer rustade att upptäcka våld i nära relation. Det är en viktig satsning där målet är att personer som ringer efter ambulans och som är utsatta för våld av en närstående får rätt stöd och vård, säger Karin Dahlström, psykolog och koordinator vid APC.

Vi vill

  • Bidra till att förebygga ohälsa och främja hälsa hos människor som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer och som uppsöker vård oavsett orsak.
  • Bidra till öka kunskapen hos personal om våld i nära relationer så att de i högre grad och ställer frågor vid misstanke om våld.
  • Bidra till att samordna hälso- och sjukvårdens resurser inom området.

Vi gör

  • Utvecklar, genomför och följer upp utbildningar, workshops och handledning.
  • Är ett verksamhetsstöd vid implementering av aktuella riktlinjer.
  • Verkar som expertstöd för hälso, sjukvård- och tandvård inom Stockholms läns landsting, oavsett driftsform.
  • Tar fram evidensbaserad kunskap och arbetar med metodutveckling.
  • Samordnar hälso- och sjukvårdens resurser inom området.
  • Arbetar med kommunikation och informationsspridning.
  • Samverkar med myndigheter, organisationer, kommuner och landsting.

Regionalt vårdprogram 2019

Nu finns vårdprogrammet mot våld i nära relationer som stöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.
Ladda ner programmet här >>

Kontakt

Ylva Elvin Nowak

Bitr verksamhetschef
Enhetschef: Våld i nära relationer samt Psyke & Rehab och Verksamhetsstöd
Leg. psykoterapeut
Fil. dr

Övriga medarbetare

Sumaya Al-Shakarji

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Raghnhild Eikemo

Barnmorska
Doktorand

Karin Levin

Vårdutvecklingsledare
Specialist i allmänmedicin

Mia Barimani

Leg. barnmorska
Docent

Ulrika Stenhamre

Vårdutvecklingsledare
Leg psykolog