Interprofessionell kurs om hjärnskaderehabilitering för neuroteam

 • 2022-03-15

 • 8 - 16.30

 • lokal/plats kommer inom kort

Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!

Kursdatum och tid

15-16 mars kl. 8-16:30

Anmäl dig senast 25 februari

Innehåll

 • Neuroteamets uppdrag
 • Framgångsfaktorer för teamarbete
 • Att formulera en personcentrerad individuell rehabiliteringsplan
 • Hjärnskada och dess verkningar på kognition, beteende och emotioner
 • Strategier vid evidensbaserad kognitiv rehabilitering
 • Exekutiva funktioner, beteendeförändringar och insikt

Metodik: Föreläsningar samt gruppdiskussioner. Fallbaserad metodik, patientfall från deltagarnas kliniska verksamhet.

Lärandemål

Att ha kunskap om konsekvenser och bedömning av rehabiliteringsinsatser efter stroke/förvärvad hjärnskada med utgångspunkt från kognition, beteende, emotion och insikt. Att kunna tillämpa:

 • Teamprocessen i ditt kliniska arbete
 • Individuell rehabiliteringsplan (IRP)
 • Strategier för evidensbaserad kognitiv rehabilitering efter stroke/förvärvad hjärnskada

Föreläsare

Kliniker och forskare från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm

Neuroteam från rehab i primärvården

Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvårdscentrum

Målgrupp

Arbetesterapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped

Kostnad

2400 kr exkl moms/per deltagare

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Innan kurs ska patientfall med diagnos stroke/förvärvad hjärnskada skickas in, som kommer att användas under utbildningen. I kursen ingår också hemuppgifter som deltagarna ska göra tillsammans med sitt team och som följs upp efter en tid tillsammans med kunskapsteamet.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Ämne, Rehabilitering, Stroke - förvärvad hjärnskada, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning