Interprofessionell kurs om hjärnskaderehabilitering

  • 2024-09-11

  • 8.15 - 16.30

  • Solnavägen 1 E, Torsplan, lokal Ljung, plan 4

Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs baserad på aktuell forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen!

Kursdatum och tid

11-12 september kl. 8:15-16:30

Anmäl dig senast 21 augusti

Det finns 25 platser

Innehåll

Föreläsningar samt gruppdiskussioner med utgångspunkt från:

- neuropsykologi

- teamprocessen

- rehabiliteringsplan

Lärandemål

Att kunna bedöma:

- omfattning av förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser

- behov av rehabilitering avseende kognition, beteende, emotion och insikt

Att kunna tillämpa:

- evidensbaserade träningsmetoder

- Individuell Rehabiliteringsplan (IRP)

- teamprocessen

Föreläsare

Kliniker och forskare från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm.

Neuroteam Region Stockholm.

Christina Eriksson och Carmen Wärlinge, Akademiskt primärvårdscentrum, Jakobsbergs Universitetsvårdcentral.

Målgrupp

Neuroteam i Region Stockholm 

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Innan kurs ska:

1. Aktuellt patientfall i teamet med diagnos stroke/förvärvad hjärnskada skickas in. Se mall med ytterligare information i samband med anmälan.

2. Kursen Kognitiv rehabilitering på Lärtorget, ska vara genomförd innan kursstart se länk

Länk

Kursen är 2 dagar på plats med en halvdags uppföljning ute på klinik tillsammans med deltagare och deras team

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. 

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@regionstockholm.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/nyheter från APC/AVC?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Ämne, Rehabilitering, Stroke - förvärvad hjärnskada, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , Universitetsvårdcentral: Jakobsberg