Interprofessionell kurs om hjärnskaderehabilitering

 • 2023-03-06

 • 8.30 - 16.30

 • Solnavägen 1 E, Torsplan, lokal Ljung, plan 4

Ni som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att stärka teamprocessen!

Kursdatum och tid

6-7 mars kl. 8:30-16:30

Anmäl dig senast 17 februari

Innehåll

 • Framgångsfaktorer för teamarbete
 • Rehabiliteringsplan
 • Hjärnskada och dess verkningar på kognition, beteende och emotioner
 • Strategier vid evidensbaserad kognitiv rehabilitering
 • Exekutiva funktioner, beteendeförändringar och insikt

Dagarna innehåller föreläsningar och workshop utifrån patientfall.

Lärandemål

Att ha kunskap om konsekvenser och bedömning av rehabiliteringsinsatser efter stroke/förvärvad hjärnskada med utgångspunkt från kognition, beteende, emotion och insikt.

Att kunna tillämpa:

 • Teamprocessen i ditt kliniska arbete
 • Individuell rehabiliteringsplan (IRP)
 • Strategier för evidensbaserad kognitiv rehabilitering efter stroke/förvärvad hjärnskada

Föreläsare

Föreläsare från:

Rehabiliteringskliniken, Danderyds sjukhus

Akademiskt primärvårdscentrum Neuroteam, Region Stockholm

Målgrupp

Arbetesterapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped

Kostnad

Kostnadsfri för hälso- och sjukvårdsanställda i primärvården i Region Stockholm. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Innan kursstart, senast 24 februari, skickar varje team på kursen in ett teamgemensamt patientfall med diagnos stroke/förvärvad hjärnskada. Kaffe/te smörgås på fm, fruktkorg samt kaffe/te på em ingår. Lunch finns att köpa i närområdet. Åk gärna kommunalt, begränsade möjligheter till parkering! Kontakta oss om du har några ytterligare frågor.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Övrigt

Vi reserverar oss för att kursen kan bli fullbokad innan vi hinner stänga anmälan. Du får då ett separat mejl med förfrågan om att stå på reservlista i turordning.

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Ämne, Rehabilitering, Stroke - förvärvad hjärnskada, Verksamhetsområde, Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning