Interprofessionell kurs om hjärnskaderehabilitering för neuroteam

  • 2021-10-06

  • 8 - 16.30

  • Preliminärt Alfred Nobels Allé 23, Flemingsberg

Du som arbetar i neuroteam i primärvården erbjuds en kurs om senaste forskning avseende hjärnskaderehabilitering och möjlighet att förstärka teamprocessen. Kursen är för dej tillsammans med dina kollegor i neuroteamet. Optimalt med minst två olika professioner.

Kursdatum och tid

6-7 oktober kl. 8-16:30

Anmäl dig senast 17 september

Innehåll

  • Program kommer närmare kurstillfället

Lärandemål

Att ha kunskap om konsekvenser och bedömning av rehabiliteringsinsatser efter stroke/förvärvad hjärnskada med utgångspunkt från kognition, beteende, emotion och insikt.
Att kunna tillämpa:

• Teamprocessen i ditt kliniska arbete

• Individuell rehabiliteringsplan (IRP)

• Strategier för evidensbaserad kognitiv rehabilitering efter stroke/förvärvad hjärnskada

Föreläsare

Kliniker och forskare från Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm.

Neuroteam från rehab i primärvården Kunskapsteam stroke/förvärvad hjärnskada, Akademiskt primärvårdscentrum.

Målgrupp

Arbetesterapeut, Fysioterapeut/sjukgymnast, Kurator, Logoped

Kostnad

2400 kr exkl moms/per deltagare

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Kommentar

Optimalt om hela teamet deltar, dock minst två med olika professioner, undantag kan göras. Innan kurs ska 2 patientfall med diagnos stroke/förvärvad hjärnskada skickas in. Ytterligare information kommer inför kursstart. Efter kursdagarna följs teamet upp på arbetsplatsen avseende patientfall och teamarbetets struktur och process.

Avbokningsregler

Avbokning av kurs ska ske senast en vecka före kursstart. Vid sen eller utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplats kan överlåtas efter kontakt med kursansvarig.

Akademiskt primärvårdscentrum förbehåller sig rätten att ställa in kurser med för få anmälda (senast 14 dagar före kursstart).

Avbokning av kurs sker via e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Bra att veta

För att kursanmälan ska fungera så bra som möjligt behöver du använda/ladda ner någon av följande webbläsare (ej Internet Explorer): 

Om du som har Microsoft 10 vill göra någon av dessa till din standardwebbläsare  gör du så här >>

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

APC, Målgrupp, Arbetsterapeut, Fysioterapeut eller sjukgymnast, Kurator, Logoped, Ämne, Rehabilitering, Stroke - förvärvad hjärnskada, Verksamhet, Enhet: Soma, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning