AT- & ST-utbildning

AT- och ST-utbildning

AT/ST-enhet

Enheten ansvarar för organisation, utbildningsstöd och kvalitetssäkring av läkares specialistutbildning i allmänmedicin (ST) och för allmänmedicindelen under allmäntjänstgöring (AT). I uppdraget ingår även stöd och rådgivning till ST-läkare, ST-forum, handledare och verksamhetschefer samt att vara kursgivare.