Webbutbildning: Behandling av stress- och utmattningsproblematik

  • Lärtorget

Kursen vänder sig till dig på husläkarmottagningen som möter patienter med stress- och utmattningsproblematik. Du får kunskap om bedömning och behandling för den patientgruppen. Behandlingen kan erbjudas patienter som gruppbehandling, vägledd självhjälp eller internetförmedlad terapi.

Målgrupp:

Vårdpersonal på husläkarmottagningen som har basutbildning i psykoterapi (steg 1) med inriktning Kognitiv Beteendeterapi (KBT).


Kursansvarig:

Mari von Bahr Bentzer, Leg. Psykolog, specialist i psykologisk behandling, Gustavsbergs vårdcentral 

APC, Psykolog, Psykisk hälsa, Webbutbildning (via Lärtorget el motsvarande), Universitetsvårdcentral: Gustavsberg