FaR-certifiering aktivitetsarrangörer

 • 2024-09-13

 • 13 - 16

 • Fysisk utbildning

Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR.

I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs inom Region Stockholm, medför det att fler förskrivare och personer med ett FaR, besöker www.FaRledare.se för att finna information om aktivitetsutbudet. Därför blir rollen som aktivitetsarrangör allt viktigare.

Kursdatum och tid

13 september kl. 13-16 (anmäl dig senast 30/8)

11 oktober kl. 13-16 (anmäl dig senast 27/9)

15 november kl. 13-16 (anmäl dig senast 1/11

Certifieringen genomförs fysiskt på Akademiskt Primärvårdscentrum, Solnavägen 1E, Torsplan . Kallelse kommer en vecka innan certifieringstillfället.

Innehåll

 • Genomgång av FYSS, FaR
 • Arrangörsrollen
 • www.FaRledare.se
 • Marknadsföring och lokal samverkan
 • Stockholms FaR-ledarnätverk

Lärandemål

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • I dialog med organisationens FaR-ledare, ta ansvar för att lotsa personer med ett FaR till lämplig aktivitet.
 • Vara medveten om de krav som ställs och de möjligheter som finns, i rollen som aktivitetsarrangör.
 • Avsätta tid och resurser för att se över marknadsföring och lokal samverkan.

Målgrupp

Verksamhetsansvarig och ansvarig kontaktperson för FaR

Kostnad

Kostnadsfri för idrottsföreningar som är anslutna till RF, 500 kr exklusive moms för övriga. 

Kontaktuppgifter

Se strax intill.

Avbokningsregler

Avbokningskostnad: 600 kr exklusive moms. Debiteras om avbokning sker senare än en vecka innan och ej kan styrkas med läkarintyg.

För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se

Anmälningsformulär

Fyll i dina uppgifter nedan, frågor markerade med * är obligatoriska. 

Vill du ha fortsatt information om kommande kurser/aktiviteter?*

Vår integritetspolicy hjälper dig att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används

Vill du uppdatera din information eller tas bort ut registret, hör av dig till namngiven administratör för kursen/aktiviteten.

 

APC, Målgrupp, Alla, Annan, Ämne, Fysisk aktivitet, Konsultation, Verksamhetsområde, Utbildningskatalog, Typ, Fysisk utbildning , FaR – fysisk aktivitet på recept